Menü

A szolgáltatás szabályai

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

 • § 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

  1. A jelen szabályzat a www.eSky.hu internetes portál és a hozzá tartozó Telefonos Ügyfélszolgálat használatának alapvető szabályait tartalmazza, beleértve a helyfoglalást és a következő termékek és szolgáltatások megvásárlását: repülőjegyek, utazási biztosítások, charterjáratok, vasúti menetjegyek és egyéb szolgáltatások, amelyeket az eSky által kínált reklámfelületeket igénybe vevő üzleti partnerek nyújtanak, továbbá a felhasználókhoz a földrajzi elhelyezkedésük szerint eljuttatott tartalmakra vonatkozó szabályokat is felsorolja.
  2. A Foglalási Rendszer kezelője az eSky.pl Részvénytársaság, székhelye: 40-265 Katowice, ul. Murckowska 14A, az Országos Cégbírósági Nyilvántartásba a katowicei Katowice-Kelet Körzeti Bíróság, az Országos Cégbírósági Nyilvántartás VIII. Gazdasági Részlege által KRS 0000383663 szám alatt bejegyezve, NIP (adószám): 948-19-87-199, REGON (stat. azon.): 670140736, törzstőke (egészében befizetve): 1 095 978,20 PLN, ÁFA-körbe tartozó adózó, tel. szám:+48 32 728 30 00 , a továbbiakban eSky.  
  3. A Helyfoglalási Rendszer és a Telefonos Ügyfélszolgálat (amelyhez a telefonszámok a www.eSky.hu portálon megtalálhatóak) használatának feltétele a Szabályzat alább felsorolt összes feltételeinek elfogadása. Az elfogadás egyben szándéknyilatkozat is, amellyel a Felhasználó és az eSky között jogi kötelezettségekkel járó kapcsolat jön létre.
  4. A Felhasználó jogosult a jelen Szabályzatot ingyenesen lemásolni, megjelentetni és elmenteni, kivéve a kereskedelmi célú felhasználást.
  5. A www.eSky.hu oldalon bemutatott kereskedelmi nevek, nevek, leírások és védjegyek törvényi védelem alatt állnak. Minden felhasználó köteles tartózkodni minden olyan cselekménytől, amely sérti az ezen elnevezésekre, leírásokra és védjegyekre jogosult személyek szellemi tulajdonjogait.
  6. Eltérő rendelkezés hiányában a www.eSky.hu oldalon található szövegek, képek, fényképek és egyéb anyagok minden szerzői joga az eSky-t illeti. Minden nem eSky védjegy csak tájékoztatási célokat szolgál, és a megfelelő tulajdonosaik tulajdonát képezi.
  7. A www.eSky.hu oldalon bemutatott anyagok bármilyen sokszorosítása, módosítása és továbbítása (akár elektronikusan, akár más módon), valamint másolása, felhasználása és terjesztése csak akkor engedélyezett, ha a tulajdonos ehhez hozzájárult. A weboldalon található információk csak a jogszabályoknak megfelelően használhatók fel.
  8. Minden felhasználó köteles a Helyfoglalási Rendszer igénybevételével kapcsolatos tevékenysége megkezdésétől betartani a jelen Szabályzatot.
  9. A foglalási rendszert a felhasználó akkor veheti igénybe, ha az általa használt eszköz vagy informatikai rendszer megfelel az alábbi minimális műszaki követelményeknek:
   • számítógép, hordozható eszköz vagy egyéb multimédiás eszköz internet-hozzáféréssel;
   • hozzáférés az e-mailekhez és egy aktív e-mail-címhez;
   • naprakész webböngésző, például Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari, Edge;
   • cookie-k és Javascript támogatás elfogadása a webböngészőben;
   • egy alkalmazás, amellyel meg tudja nyitni a PDF dokumentumokat;
   • legalább 3G adatátviteli sebesség.
  10. A Helyfoglalási Rendszerben elérhető egyes termékek megrendelése és megvásárlása minden alkalommal külön üzletkötésnek minősül, amelyet a Felhasználó kezdeményez az egyes szolgáltatók által megszabott feltételek szerint. Minden termék megvásárlása a Helyfoglalási Rendszerben található, egyes termékekre vonatkozó, személyre szabott feltételek szerint történik.
  11. Tekintettel az egyes Szállítók által meghatározott eltérő feltételekre, a szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos bonyodalmak elkerülése érdekében ajánlatos a tervezett indulás előtt 3 órával megérkezni a repülőtérre.
  12. Szállító díjfeltételeinek megismerése, az adott légitársaságtól vagy a Felhasználó számára szolgáltatást nyújtó jogalanyoktól történő információszerzés, valamint a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó szolgáltatások nyújtása megkövetelheti az angol nyelvű kommunikációt.
  13. A Foglalási Rendszer keretében, továbbá a Telefonos Ügyfélszolgálati Központ útján a Felhasználónak lehetősége van az adott Szolgáltató személyre szabott szolgáltatásainak a kiválasztására. Az ügyfél jobb kiszolgálása és a szolgáltatások minőségének emelése céljából a Felhasználó részletes tájékoztatást kaphat eSky szolgáltatásairól az akkor aktiválódó CallBack-en keresztül, amikor beszélgetést kezdeményez a konzultánssal.
  14. Minden felhasználónak lehetősége van eSky-fiókot regisztrálni, amely lehetővé teszi a www.eSky.hu weboldalon („Az Ön fiókja”) kínált szolgáltatások megvásárlását megkönnyítő további funkciók használatát.
  15. A regisztráció a www.eSky.hu oldalon elérhető regisztrációs űrlap kitöltésével (e-mail-cím és jelszó megadása után), a Google szolgáltatáson vagy a Facebook alkalmazáson keresztüli bejelentkezéssel, vagy a foglalási folyamat során a fiók-létrehozás lehetőségének kiválasztásával történik. Az Ön fiókjának e-mail-cím/jelszó használatával történő aktiválásához a felhasználónak az eSky által a megadott e-mail-címre automatikusan küldött aktiváló linkre kell kattintania. A Google és a Facebook használatával történő fiókregisztráció nem igényli az aktiválás további megerősítését.
  16. Az Ön fiókjába való bejelentkezés a bejelentkezési űrlapon a regisztráció során megadott e-mail-cím (bejelentkezés) és jelszó megadásával történik.
  17. A felhasználó regisztrációja során megadott jelszó az Ön fiókjába való bejelentkezést követően megváltoztatható. A megadott (bejelentkezési) e-mail-cím megváltoztatása nem lehetséges.
  18. Az Ön fiókja eltávolítható egy megfelelő kérelem benyújtásával, amely az Ön fiókja beállításai között érhető el.
  19. Az eSky-nak joga van azonnal eltávolítani az Ön fiókját, ha súlyosan megsérti az Általános Szerződési Feltételeket, vagy a regisztrációs folyamat során illegális tartalmat vagy hamis/kitalált adatot közöl.
  20. A Felhasználó által eSky közvetítésével vásárolt szolgáltatás teljesítése után egy külön e-mail üzenettel lehetővé válik a Szállítók és a repülőterek értékelése a teljesített szolgáltatások minőségének megállapítása céljából.  
  21. Egy konkrét, teljesített szolgáltatás értékelése grafikus úton történik: a Szállítók és a repülőterek szolgáltatásainak általános minőségét jelző 1-5 csillag megjelölésével, továbbá egy kommentárral, amely ajánló vagy nem ajánló jellegű lehet a szolgáltatások általános minőségének értékelésével együtt. A Felhasználó felelősséget visel a fenti értékelés keretében tett kijelentéseiért.
  22. Felhasználó véleménye nem sértheti az érvényes jogszabályokat, köztük harmadik alanyok jogait - különösen nem lehet gyalázkodó jellegű, nem sértheti a személyiségi jogokat vagy nem jelenthet tisztességtelen konkurenciát. eSky fenntartja magának a jogot, hogy indokolt esetekben ne tegye közzé a véleményt, ha az:
   1. nem a Szállító vagy a repülőtér értékelését tartalmazza,
   2. sérti az érvényes jogszabályokat, a közerkölcsöt vagy a vallásos érzelmeket,
   3. sérti a szabadalmi jogokat, a szerzői jogokat, a vállalati titkot vagy egyéb szellemi tulajdonjogokat és a személyes adatok védelmének a jogát,
   4. vulgarizmusokat, obszcén, pornográf vagy gyűlöletre, fajgyűlöletre, idegengyűlöletre buzdító tartalmakat foglal magában,
   5. eSky-hoz kérés érkezik a Felhasználótól, hogy törölje az általa adott véleményt,
   6. személyes adatokat tesz közzé vagy sértheti más személyek magánéletét - különösen, ha a törlésére irányuló kérés érkezett.
  23. Véleményének feltöltésével a Felhasználó beleegyezik abba, hogy eSky vagy az eSky csoport más tagjai térítésmentesen felhasználják azt, vagy módosítsák a fentebb megadott körben.
  24. eSky feltölthet a weboldalaira az eSky-ra, a Szolgáltatókra, a Kiszolgálókra vonatkozó, harmadik alany által készített rangsorokat, értékeléseket vagy kommentárokat.  A rangsorok, értékelések vagy kommentárok feltöltésének szabályait, elkészítésük és verifikálásuk módját az ezen alanyok által, eSky-tól függetlenül kidolgozott szabályzatok határozzák meg. 
 • § 2. DEFINÍCIÓK

  1. A Helyfoglalási Rendszer egy program, amely kiszolgálja a www.eSky.hu portálon és a Telefonos Ügyfélszolgálaton elérhető tranzakciós folyamatokat, és lehetővé teszi a Felhasználó számára a következőket:
   1. bel- és külföldi repülőjáratok, kapcsolatok és átszállási lehetőségek megkeresése, tetszés szerinti úticélokkal, valamint a járatok viteldíjának kiszámítását és a repülőjegy megvásárlását,
   2. utazási biztosítás árazása és megvásárlását,
   3. szállodai szolgáltatások megkeresését és megvásárlását bármely városban (bel- és külföldön is), tetszés szerinti időre,
   4. bel- és külföldi vasúti közlekedés járatainak megkeresése bármely vasúti útirányban, valamint a vasúti menetjegy árazása és megvásárlása,
   5. az a-d pontokban felsorolt szolgáltatásokkal kapcsolatos információk és ajánlatok személyre szabása a Felhasználó tartózkodási helye szerint (a helymeghatározás a felhasználó által használt eszköz IP-címének beazonosítása és a böngészőprogram által küldött egyéb információk alapján történik),
   6. az eSky –tól reklámfelületet bérlő szolgáltatók által kínált egyéb szolgáltatások igénybevétele, a Szabályzat 17. pontja szerint.
  2. Felhasználó: bármely természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, amelyet a jogszabály erre feljogosít, aki vagy amely igénybe veszi a Helyfoglalási Rendszert, vagy a Telefonos Ügyfélszolgálatot.
  3. Fizető: bármely természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, amelyet a jogszabály erre feljogosít, aki vagy amely igénybe veszi a Helyfoglalási Rendszert vagy a Telefonos Ügyfélszolgálatot és fizetést teljesít vagy fizetési kötelezettséget vállal.
  4. Telefonos Ügyfélszolgálat: az eSky struktúráján belül működő egység, amely felelős a Felhasználó és a Fizető közötti kapcsolatért az eSky által kínált szolgáltatások igénybevétele esetén, a jelen Szabályzatban meghatározott feltételek szerint.
  5. Kiszolgáló: vállalkozó, aki szolgáltatásokat nyújt és kínál a Felhasználónak a www.eSky.hu weboldal vagy az eSky-jal együttműködő alanyok weboldalain keresztül. 
  6. Szolgáltató: vállalkozó, aki  a jelen Szabályzatban meghatározott szolgáltatásokat nyújtja a Felhasználónak a Foglalási Rendszeren keresztül vagy közvetlenül, a nyújtott szolgáltatás jellegétől függően.
  7. Szállodai szolgáltatások: a nem tartózkodási célú szállásadással kapcsolatos szolgáltatások, amely a Felhasználó utaztatásának kötelezően részét képezik.
  8. Szállító: vállalkozó, aki arra jogosító érvényes tanúsítvánnyal (licenccel, koncesszióval) rendelkezik, hogy gazdasági tevékenységet végezzen a légi szállítás terén, és aki a jelen Szabályzatban meghatározott körben szolgáltatásokat nyújt.
  9. Repülőjegy: a Helyfoglalási rendszer által vagy a Telefonos Ügyfélszolgálat által kiállított dokumentum, amely feljogosítja a Felhasználót a légi szállítás, mint szolgáltatás igénybevételére.
  10. Utazási feltételek: a helyfoglalás feltételei, amelyek többek között az adott repülőjegy felhasználására, a jegy visszaváltására vagy a szállítható csomagok méretére vonatkoznak.
  11. E-mail-cím/ e-mail: a Felhasználó aktív, helyes elektronikus levelezési címe.
  12. Személyes kérdőív: kitöltendő kérdőív, amely a Felhasználó személyes adatainak továbbítására szolgál. Célja, hogy lehetővé tegye a Felhasználó számára a www.eSky.hu portálon elérhető szolgáltatások használatát. Az adatok kezelése és feldolgozása a www.eSky.hu portálon olvasható, bizalmas adatok kezelésére vonatkozó szabályok szerint történik.
  13. „Low cost” járatok: meghatározott repülőjáratok, amelyekre a Szabályzat 14. pontja vonatkozik.
  14. Szolgáltatási díj: vissza nem téríthető díj, amelyet a Szolgáltató a Felhasználónak nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban szed, a nyújtott szolgáltatás jellegétől és fajtájától függően, a jelen Szabályzatban meghatározottak szerint.
  15. Fizetőeszköz: személyre szabott eszköz, vagy a Felhasználó és a Szolgáltató közös megegyezésével meghatározott folyamat, amelyet a Felhasználó a fizetési tranzakciót elindító megbízás megadására használ.
  16. Fizetőkártya: fizetőeszköz, amely lehetővé teszi a kifizetésre vonatkozó fizetési megbízás megadását, az átutalás vagy kifizetés elindítását, az erre feljogosított alany közreműködésével.
  17. Callback - a Foglalási Rendszerben elérhető interaktív eszköz, amely lehetővé teszi a Felhasználónak, hogy telefonszámának megadásával információkat kapjon eSky szolgáltatásait illetően.  
 • § 3. A FELHASZNÁLÓ FELELŐSSÉGE A HELYFOGLALÁSI RENDSZER HASZNÁLATA ESETÉN

  1. A Felhasználó kijelenti, hogy teljes mértékben jogosult a jogi következményekkel vagy jogi kötelezettségekkel járó tevékenységet folytatni.
  2. A Felhasználó vállalja, hogy a Helyfoglalási Rendszert a helyfoglalással kapcsolatos ügyintézésre, repülőjegy vásárlására, helyfoglalás megrendelésére és a Szabályzatban foglalt egyéb szolgáltatások igénybevételére használja, kizárólag a vonatkozó jogszabályok betartásával.
  3. Tilos a felhasználónak illegális vagy sértő tartalmat szolgáltatni, valamint olyan cselekményeket elkövetni, amelyek ellentétesek a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel, az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakkal, valamint erre tekintettel a jelen szerződésben elfogadott kialakult szokásokkal és társadalmi együttélési elvekkel, vagy amelyek zavarokat, illetve károkat okozhatnak a foglalási rendszer működésében, illetve harmadik személyek jogainak megsértését a foglalási rendszer használata során.
  4. A Felhasználó a helyfoglalással kapcsolatos ügyintézés során köteles a saját nevét használni és a megrendelt repülőjegyek és/vagy egyéb szolgáltatások árát a saját kártyájával kifizetni. A helyfoglalással kapcsolatos ügyintézés során idegen vagy hamis név használatát és a megrendelt repülőjegyek és/vagy egyéb szolgáltatások árának idegen vagy hamis kártyával történő fizetését azonnal bejelentjük a megfelelő bűnüldöző szerveknek.
  5. Felhasználónak megfelelő és érvényes dokumentumokkal kell rendelkeznie, amelyek lehetővé teszik a Foglalási Rendszeren vagy az Ügyfélszolgálaton keresztül megvásárolt szolgáltatások megvalósítását vagy a szolgáltatások teljesítésének országában való tartózkodását, úgymint érvényes személyi igazolvány, érvényes útlevél, szükséges vízumok, amelyek szükségesek lehetnek a nyújtott szolgáltatások körétől függően. Felhasználónak emellett meg kell ismernie a www.eSky.hu weboldalon található vízum- és nyelvi feltételekkel kapcsolatos információkat is.
  6. A Felhasználó köteles ellenőrizni a Helyfoglalási Rendszer vagy a Telefonos Ügyfélszolgálat által közölt adatok valódiságát, beleértve többek között a közegészségüggyel, terrorista fenyegetéssel kapcsolatos vagy a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges egészségügyi alkalmassági információkat.
  7. Az eSky nem vállal felelősséget a Felhasználó fent említett okmányainak hiányáért, beleértve a célország vagy az átszállási helyszín eléréséhez szükséges beutazási vagy tranzitvízumot, valamint az 5. pontban felsoroltakat is. A Felhasználó minden szükséges információt elérhet a Helyfoglalási Rendszer vagy a Telefonos Ügyfélszolgálat közvetítésével, a www.eSky.hu portálon vagy a Külügyminisztérium honlapján.
  8. A szolgáltatás lefoglalása során a Felhasználó köteles a foglalás időpontjában valós és aktuális adatokat megadni. Az eSky nem vállal felelősséget a Felhasználó által a szolgáltatások lefoglalása során megadott információk pontatlanságáért.
  9. A foglalási rendszeren keresztül elérhető szolgáltatások igénybevétele során a felhasználó az elektronikus szolgáltatások igénybevételével összefüggő speciális fenyegetéseknek lehet kitéve, mint például: a hálózaton keresztül továbbított, vagy a hálózathoz csatlakoztatott számítógépeken, mobileszközökön tárolt adatokhoz illetéktelen hozzáférés lehetősége. Adatinterferencia, amely különösen annak elvesztését, jogosulatlan megváltoztatását vagy a kínált szolgáltatások igénybevételének megakadályozását okozhatja.
 • § 4. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

  • Az eSky tájékoztat mindenkit, hogy a keresés eredményének megjelenését követően megjelenhetnek a Helyfoglalási Rendszerben vagy más jegykereső és hasonló szolgáltatásokat nyújtó rendszerekben egyéb ajánlatok is, amelyek hasonló szolgáltatásokat ajánló harmadik felektől származnak, és különböznek a korábban a a Helyfoglalási Rendszer által találtaktól. A keresés eredményének megjelenése, amennyiben az nem követi azonnal a helyfoglalás megerősítése és kifizetése a Helyfoglalási Rendszerben vagy más jegykereső és hasonló szolgáltatásokat nyújtó rendszerekben, nem képez jogalapot az ügyfél számára a közvetített szerződés megkötésére, amely szerződés jegyeladásra vagy más szolgáltatásra vonatkozna a Helyfoglalási Rendszer szolgáltatásait igénybe vevő alanyok vagy ás jegykereső és hasonló szolgáltatásokat nyújtó rendszerek részéről.

A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

 • § 5. A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

  • A Felhasználók és Fizetők, valamint a www.eSky.hu portált használó egyéb személyek személyes adatainak védelmével kapcsolatos minden tájékoztatás megtalálható a következő adatvédelmi szabályzatban: https://www.esky.hu/adatvedelmi-iranyelvek
 • § 6. SZÁMLÁZÁS ÉS A SZÁMLÁK KÉZBESÍTÉSE

  1. A www.eSky.hu weboldalon vagy a Call Centeren keresztül vásárolt szolgáltatások esetében a Szállító vagy a Szolgáltató elektronikus számlát állít ki a Felhasználótól kapott adatok alapján, feltéve, hogy a Felhasználó a foglalási folyamat során jelzi azon kívánságát, hogy megkapja a számlát. A vásárlással és a jelen Feltételek elfogadásával a Felhasználó beleegyezik abba, hogy elektronikus számlákat kap.
  2. A szolgáltatásról kiállított elektronikus számlákat a Helyfoglalási Rendszerszemélyes kérdőívén feltüntetett, vagy a Telefonos ügyfélszolgálat közvetítésével végzett vásárlás során megadott e-mail címre kézbesítjük.
  3. Az eSky által kézbesített elektronikus számlán végzett változtatások a Felhasználó által a személyes kérdőíven megadottak szerint, a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével történnek.
  4. A Kiszolgálók és Szolgáltatók a számlák kibocsátásával kapcsolatban az eSky feltételeitől eltérő egyéb feltételeket is meghatározhatnak.

A FIZETÉS FORMÁI ÉS MÓDJAI

 • § 7. A FIZETÉS FORMÁI ÉS MÓDJAI

  1. A felhasználó, amennyiben az eSky Helyfoglalási Rendszere ezt számára elérhetővé teszi, a következő fizetési formákat választhatja a www.eSky.hu portál vagy a Telefonos ügyfélszolgálat segítségével:
   1. fizetési tranzakció elvégzése bankkártya vagy más hasonló fizetőeszköz segítségével,
   2. internetes banki átutalás
   3. bankszámláról történő pénzátutalás,
   4. helyi pénzintézet útján történő befizetés, amelyet az eSky a Helyfoglalási Rendszerben ajánl fel, a helyi pénzintézet feltételei szerint,
   5. más, speciális fizetési mód, amely elfogadott abban az országban, ahol a Helyfoglalási rendszer közvetítésével a tranzakció létrejön. A folyamat részletes leírása az adott szolgáltatás ügyintézése során elolvasható.
  2. A Felhasználás által előnyben részesített fizetési forma kiválasztása Helyfoglalási rendszer személyes kérdőívének kitöltésekor történik, vagy a Telefonos Ügyfélszolgálaton keresztül tett kijelentés alapján, miközben:
   1. a pénzeszközök átutalása arra a bankszámlára történjen, amely a kiválasztott szolgáltatás lefoglalását visszaigazoló e-mailben olvasható,
   2. az átutaláson és a fizetési megbízáson minden esetben fel kell tüntetni a helyfoglalási Rendszerben megjelölt Felhasználó vezeték- és keresztnevét tartalmazó információt, valamint az adott szolgáltatás azonosítószámát, pl. a helyfoglalás azonosítóját.

   Repülőjegyek esetében a következőkre hívjuk fel a figyelmet:

   1. a fizetési számláról történő pénzeszköz-átutalással történő fizetés csak akkor lehetséges, amennyiben a www.eSky.hu weboldalon előzetesen, legalább 2 munkanappal az indulás előtt megtörténik a jegy(ek) foglalása, amennyiben ezt a fizetési módot az eSky biztosítja. Amennyiben a fizetés módjaként a fizetési számláról történő pénzeszköz-átutalást választja, úgy Felhasználó köteles az átutalást azonnal elvégezni, miután fenntartotta az eSky részére a lefoglalt repülőjegyért fizetendő összeget. Az eSky bankszámlára történő fizetés késedelmes átvétele esetén a légitársaság megváltoztathatja a foglalási feltételeket.
   2. a bankszámláról történő pénzátutalással vagy internetes banki átutalással fizetett repülőjegyeket az eSky azon a napon állítja ki, amelyen a Felhasználó által vásárolt repülőjegy ára a feltüntetett bankszámlán jóváírásra kerül, ha a jóváírás 20:00 óra előtt bekövetkezik. Kivételt képeznek a Helyfoglalási Rendszer holnapján feltüntetett munkaszüneti napok, amelyeken a jóváírás a következő munkanapon történik, a Szállítóknál alkalmazott feltételek szerint.
   3. a „Low cost” repülőjegyek vételárát online vásárlás esetén bankkártyával vagy hasonló fizetőeszközzel kell kiegyenlíteni, vagy a Felhasználó bankszámlájáról történő banki átutalással, ha az erre a szolgáltatásra vonatkozó megrendelés a helyfoglalási adatlapon vagy a Telefonos ügyfélszolgálaton keresztül megtörtént.

   Szállodai szolgáltatások esetén a következőkre hívjuk fel a figyelmet:

   1. a szállodai szolgáltatás ára közvetlenül a Kiszolgálónak fizetendő, mégpedig úgy, hogy az jóváírásra kerüljön a Felhasználó helyszínre érkezése előtt, amiért a teljes felelősség a felhasználót terheli.
   2. a kiszolgáló által közvetített szállodai szolgáltatás ára a Felhasználó helyszínre érkezése előtt fizetendő, ahol a fenti 1. pontban felsorolt fizetési formákat elfogadják.
  3. a bankkártya vagy hasonló fizetőeszköz útján történő fizetés biztonságos tranzakció, és a következőképpen valósulhat meg:
   1. a Felhasználó a Helyfoglalási rendszerben vagy más, az eSky által kijelölt és a Felhasználóval egyeztetett fizetőeszköz segítségével vásárolhat, a Helyfoglalási rendszerben megjelölt vagy a Telefonos Ügyfélszolgálattal egyeztetett feltételek szerint.
   2. amennyiben a bankkártya útján történő fizetést választja, a Felhasználó köteles kitölteni a Helyfoglalási Rendszer személyes adatlapján az általa használt bankkártyára vonatkozó adatsort.
   3. a helyfoglalás bejelentése után a bankkártyáról a Helyfoglalási rendszer telefonvonalon, automatikusan leemeli a vásárolt szolgáltatások árát.
   4. helyfoglalással kapcsolatos ügyintézés és repülőjegyek vételárának fizetése esetén a kártya terhelése két tranzakció során történik meg, a jegy nettó vételárát a repülőtéri illetékekkel együtt a légitársaság emeli le, a szolgáltatás árának összegét pedig a szolgáltató, azonban egyes esetekben mindez megvalósulhat egy tranzakcióval is.
   5. helyfoglalással kapcsolatos ügyintézés és szállodai szolgáltatások árának fizetése esetén a kártya terhelése és a jóváírás után a rendszer üzenetet küld a Felhasználó által megadott e-mail címre, amelyben visszaigazolja a szállodai szolgáltatás kifizetését. Ez az igazolás szükséges a szolgáltatás igénybevételéhez.
  4. a Felhasználó által az eSky Helyfoglalási rendszerében vagy telefonos ügyfélszolgálatán igénybe vett, a Felhasználó által megrendelt szolgáltatás kifizetése során a tranzakció abban a pénznemben kerül végrehajtásra, amelyben a repülőjegyek és szállodai szolgáltatások árait feltüntettük.

REPÜLŐJEGYEK

 • § 8. REPÜLŐJEGYEK

  1. Az IATA (International Air Transport Association) által akkreditált légitársaságok ajánlatait a Felhasználó felé közvetítve, az eSky e légitársaságok ügynökeként lép fel, a Helyfoglalási rendszerben más szolgáltatásokat kínáló partnerek esetében pedig a www.eSky.hu portál adminisztrátoraként. A Felhasználó felé légiforgalmi szolgáltatásokat kínáló partnerek, akik felelősséggel tartoznak az utazás elmaradása vagy nem megfelelő megvalósítása esetén, az IATA rendszerben akkreditált konkrét légitársaságok, amelyek a nevében és hasznára működik a Szolgáltató, és amelyek nevét feltüntetjük a helyfoglalási folyamat közben, valamint a Felhasználónak kézbesített repülőjegyen is.
  2. A „Low cost”társaságok esetében, a Szolgáltató közvetítőként lép fel, amennyiben tényszerűen megvalósítja a jegy eladását és kézbesítését, szigorúan a Felhasználó által megadott adatok alapján és az ő nevében, a Helyfoglalási Rendszer vagy a Telefonos Ügyfélszolgálat közreműködésével. A szolgáltatás megvalósítása, valamint az esetleges reklamáció intézése e szállítók feltételei szerint történi, amelyek a helyfoglalás folyamata során megtekinthetőek.
  3. A turistacsoportoknak szervezett charterjáratok esetében az eSky ügynökként lép fel és ismerteti az utazást szervező partner által megadott feltételeket. Az utazás meghiúsulása vagy nem megfelelő megvalósulása esetén a felelősség a szervezőt terheli.
  4. A szállítási szerződés felei: az ajánlatban konkrétan megjelölt és meghatározott Szolgáltató, aki a szerződés tárgyát képező légi szállítási szolgáltatásokat nyújtja és a Felhasználó. eSky egyik szakaszban sem nyújt légi szállítási szolgáltatásokat, így nem is visel felelősséget azok teljesítéséért. A www.eSky.hu portálon keresztül megkötött, fentebb említett szerződések teljesítése a Foglalási Rendszerben elérhető egyes Szolgáltatók - akikkel a Felhasználó szerződést köt - általános szerződéses feltételei alapján történik. A légi szállítási szolgáltatások megfelelő teljesítéséért minden esetben a közvetlen teljesítést végző alany a felelős.
  5. A Felhasználó úgy kérhet helyfoglalást, hogy kiválasztja a Helyfoglalási Rendszer által felkínált légiforgalmi lehetőségek egyikét, valamint beírja a személyes adatlapba az összes szükséges adatot, amelyek kezeléséről a Szabályzat 5. pontja rendelkezik.
  6. A kiválasztott légi összeköttetési opciók bemutatása illeszkedik a Felhasználó által kiválasztott utazási részletekhez, és előzetesen kiválogatásra kerülnek a   Felhasználó ajánlatkérésében megadott preferenciáknak való megfelelést illetően. A besorolás három kategóriába - „Legjobb“, „Legolcsóbb“ és „Legrövidebb“ - történik az alábbi paraméterek alapján:
   • kiválasztott útirány
   • légi szállítási szolgáltatás teljes értéke
   • repülési távolság
   • átszállások száma
   • átszálláshoz szükséges idő
   • indulási és érkezési repülőtér
  7. A megrendelés visszaigazolása és az ár változása:
   1. a Felhasználó a megadott e-mail címen megkapja a helyfoglalás visszaigazolását, amely a helyfoglalás azonosító számán kívül tartalmazza a kiválasztott járat adatait, a teljes árat és a fizetési módot. A repülőjegy ára tartalmazza többek között: a Szállító nettó viteldíját, a repülőtéri költségeket, adókat, a jegy kiállításáért járó, vissza nem téríthető szolgáltatási díjat, kiegészítő költségeket, mint pl. a helyfoglalási Rendszerben a tranzakció összegzésekor feltüntetett egyéb szolgáltatásokat, amelyekre az utazás során sor kerül.
   2. a helyfoglalás ideiglenes jellege miatt a jegy árára nincs garancia, amíg a Szolgáltató jóvá nem írja a befizetett összeget.
   3. a Felhasználó köteles a fizetés végrehajtása előtt ellenőrizni a visszaigazolásban szereplő összes adat valódiságát, valamint a fizetési határidőt, hogy a jegyet a Helyfoglalási Rendszerben feltüntetett áron vehesse meg.
  8. A repülőjegy megvásárlása
   1. A repülőjegy megvásárlása előtt a Felhasználó köteles megismerni és elfogadni a jelen Szabályzatot, valamint a helyfoglalás feltételeit, a Helyfoglalási rendszerben elérhető repülőjáratok viteldíjainak feltételeit. A repülőjegy kiállításával kapcsolatos tevékenységéért a Szolgáltató vissza nem térítendő szolgáltatási díjat számol fel, a helyfoglalási folyamat során ismertetett összegben.
   2. A Felhasználó a helyfoglalást a Helyfoglalási Rendszerben vagy a Telefonos Ügyfélszolgálat segítségével végezheti el, a pillanatnyi elérhetőségtől, az ártól és a Helyfoglalási Rendszerben vagy a Telefonos Ügyfélszolgálatnál megismert szolgáltatás igénybe vehetőségétől függően.
   3. A megrendelés beérkezését követően a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy kapcsolatba lépjen a Felhasználóval az adatok ellenőrzése és a helyfoglalás feltételeinek visszaigazolása céljából. Amennyiben a Felhasználóval nem sikerül kapcsolatba lépnie, a Szolgáltató a helyfoglalást a Felhasználó által megadott adatok alapján végzi el. A szolgáltató az ilyen Helyfoglalást abban az esetben végzi el, ha a Felhasználó már befizette legalább a jegy árát, kiegészítve a felhasználó által a helyfoglalás során megrendelt egyéb szolgáltatások árával, valamint a szolgáltatási díjjal.
   4. A Felhasználó által meghatározott, a foglalás keretei között teljesítendő járulékos szolgáltatásokat (pl. különleges étkezés, pontok beszámítása a frequent flyer programban, kisállat szállítása, túlsúly, különleges kézipoggyász, felügyelet nélküli gyermek, járulékos gondoskodás az utasról, mozgássérült segítése, bölcső gyermek számára, stb.) jelezni kell a Foglalási Rendszeren, a Telefonos Ügyfélszolgálati Központon keresztül, vagy eSky által megadott címre küldött e-mailben, hogy ellenőrizni lehessen a teljesíthetőségüket.
   5. A szolgáltató fenntartja a lehetőséget, hogy kiállítsa a jegyet abban az esetben, ha a Felhasználó által kiválasztott viteldíj nem fedezi a szolgáltatást az értékesítés feltételeinek értelmében az adott ajánlatnál, vagy más, megalapozott akadály merül fel a szállítók közötti szerződésekben, amelyek befolyásolására a Szolgáltatónak nincs hatásköre.
  9. A repülőjegyek vásárlásával kapcsolatos fizetési formák a Szabályzat VII. pontja szerint kerülnek megvalósításra.
  10. A Felhasználó repülőjegyét a szolgáltató elektronikus formában állítja ki.
  11. A www.eSky.hu portálon vásárolt elektronikus repülőjegyet a Helyfoglalási rendszerben megadott vagy a Telefonos Ügyfélszolgálaton a vásárlás során közölt e-mail címre küldjük el.
  12. A helyfoglalás lemondása a Szállító hibájából:
   1. Az eSky nem felelős a Helyfoglalási Rendszer Felhasználóinak helyfoglalásaiban a légitársaságok által végzett lemondásokért vagy módosításokért.
   2. A járatok elmaradása, változtatása vagy késése esetén a kártérítési igénnyel közvetlenül a szállítóhoz kell fordulni. A légitársaságok ebben az esetben a Varsói Konvenció és a Montreali Konvenció feltételei szerint tehetők felelőssé a történtekért.
  13. A repülőjegy visszaváltása:
   1. A fizetőnek joga van visszaváltani a www.eSky portálon vásárolt repülőjegyet, amennyiben a közvetlenül a légitársaság által meghatározott díjszabás erre lehetőséget nyújt. A repülőjegy visszaváltása esetén lemondási díj kerülhet felszámításra, amelynek mértékét a szállítók szabályzata tartalmazza.
   2. Ha a repülőjegy díjszabásánál figyelembe vették a repülőjegy visszatérítésének lehetőségét, a Fizető személy telefonon felveheti a kapcsolatot a Call Centerrel a jegy visszatérítéséért, vagy saját maga kérhet visszatérítést a Fuvarozótól.
   3. A használt fizetési módtól függően a Fizetőnek a Fuvarozó által a visszatérítendő repülőjegyért fizetendő összeg közvetlenül a Fizető bankszámlájára vagy fizetőkártyájának számlájára kerül átutalásra attól a naptól számított 7 napon belül, amikor a Szolgáltató megkapja az esedékes összeget, a fizetés során használt pénznemben. A visszatérítés dátuma az a dátum, amikor a pénzösszeggel megterhelték a Szolgáltató bankszámláját.
  14. A helyfoglalás változtatása / módosítása, kiegészítő szolgáltatások
   1. A Felhasználó saját maga változtat a foglaláson közvetlenül a Fuvarozónál a Call Center segítségével vagy a www.eSky.hu weboldalon található kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül. Ha az indulás időpontjáig kevesebb mint 48 óra van hátra, a foglalás módosítása a Call Centeren keresztül vagy közvetlenül a Fuvarozónál lehetséges.
   2. A repülőjegy módosítása, amennyiben van rá lehetőség, a Szállító által meghatározott költséggel és módon történhet. A repülőjegy módosításának teljes díja a következőket tartalmazza:
    • módosítás / kiegészítő szolgáltatás alapdíja (jegymódosítás díja, amelyet a légitársaság szabályzata díjtáblázat formájában tartalmaz, valamint a vissza nem térítendő szolgáltatási díj a módosítás / kiegészítő szolgáltatás megrendelése miatt)
    • díjszabásból adódó különbözet (a jegy eredeti ára és a módosítás során létrejött új ár közötti különbség)
    • adók és illetékek különbözete (esetleges eltérés az eredeti jegy adótartalma, valamint a módosítás során keletkezett új adó- és illetéktartalom között)
   3. A helyfoglalás módosítását a Helyfoglalási Rendszerben a Szolgáltató végzi el, a megvásárolt jegyen végrehajtott módosítások és kiegészítő szolgáltatások díjtáblázata szerint.

     

    A megvásárolt jegyen végrehajtott módosítások és kiegészítő szolgáltatások díjtáblázata (HUF-ban feltüntetett értékek)
    Módosítás díj személyenként
    A jegy módosítása (időpont, útvonal, utas nevének változtatása) 6870
    A jegy lemondása vagy visszaváltása 6870
    Több vagy speciális csomag szállítása 2810
    Segítség kísérő nélküli gyermek számára 2810
    Saját hely kiválasztása a repülőgépen 2810
    Speciális étrend megrendelése 2810
    Állat szállítása 2810
    Elsőbbség a beszállásnál 2810
    A légitársaság által nyújtott egyéb kiegészítő szolgáltatás 2810
    Online check-in / segítség a beszállásnál 2810

     

   4. A Felhasználó kifizetheti a repülőjegy módosításának díját a Szabályzat VII. pontjában felsoroltak szerint. Bankkártyával történő fizetés a Telefonos Ügyfélszolgálaton keresztül lehetséges. Bankszámláról történő átutalás esetén a Felhasználó e-mailen visszaigazolást kap, amely tartalmazza a helyfoglalás részleteit (helyfoglalás azonosítószáma, utasok adatai, útvonal részletei és információ a kiegészítő szolgáltatásokról, díjszabások), a fizetéshez szükséges adatokat, a változás összegét).
   5. Egyes akciós díjszabások, amelyek a Helyfoglalási rendszerben elérhetőek, szigorú feltételekhez kötik a jegy foglalását és kiállítását. Különösen érvényes ez azokra a jegyekre, amelyeket legalább 3, 7 vagy 14 nappal az utazás előtt kell lefoglalni és megvásárolni. E feltételek be nem tartása hatással lehet a repülőjegy árára. Az eSky fenntartja a jogot, hogy megszüntesse a Felhasználó helyfoglalását, amelyet pontosan az utazás előtt három, hét vagy tizennégy nappal jegyzett be, amennyiben a felhasználó átlépte a Szállító djszabásában meghatározott limitet, a saját maga által meghatározott feltételek szerint. A légitársaság kérheti a repülőjegy korábbi kiállítását. Ebben az esetben a Felhasználó e-mailt kap tőlünk, amely tartalmazza az új fizetési határidőt.
  15. A repülőjegy-foglalási folyamat során a Felhasználót tájékoztatni lehet arról, hogy egy adott repülőjegy kiválasztásával köteles lesz figyelemmel kísérni az esetleges repülési menetrend-változásokat közvetlenül a Fuvarozónál. Ez azt jelenti, hogy az eSky semmilyen változásról sem tájékoztatja a Felhasználót, így a Felhasználónak magának kell figyelnie a változásokat, és ennek megfelelően kell reagálnia azokra. Ha a Fuvarozó elmulasztja a Felhasználó számára a foglalásával kapcsolatos lényeges információk átadását, amelyek lehetetlenné tennék a szolgáltatás teljesítését, haladéktalanul fel kell vennie a kapcsolatot az eSky-jal annak érdekében, hogy meghatározzák a foglalás állapotát és a foglalás szükséges módosításainak lehetőségét.
 • § 9. MultiLine (+Shield Védelem) SZOLGÁLTATÁS

  1. Általános rendelkezések
   1. A Foglalási Rendszer Felhasználói számára elérhető „MultiLine” járat egy vagy több légitársaság minimum napi két olyan járatát jelenti, átszállással vagy átszállásokkal, amelyekre külön jegy váltandó. Ilyen esetben a külön jegy által lefedett rész a szervezett utazáson belül más szolgáltatáshoz nem kapcsolódó, önálló szolgáltatásként kezelendő, ezért annak nincs jelentősége, hogy a különálló jegyek egy vagy akár több („MultiLine”) légitársaság szolgáltatásaira is szólnak. A Foglalási Rendszer segítségével a MultiLine szolgáltatások keretein belül talált járatkombinációkat a továbbiakban „Útnak” nevezzük.
   2. MultiLine jegyek vásárlása egynél több repülőjegy megvásárlását jelenti, átszállással vagy átszállásokkal, a járatokra a Felhasználó egy vagy több légitársaságnál külön jegyeket vásárol a Foglalási Rendszer egyetlen tranzakciós folyamata során. Az adott Útra megvásárolt jegyek nem egy olyan összesített repülőjegyet jelentek, amely magába foglalná az Úthoz tartozó járatokat.
   3. Tekintettel arra, hogy egy Út során a MultiLine szolgáltatás egy vagy több légitársaság külön repülőjegyei által valósul meg, a Felhasználó kötelessége az Út teljes egészére ellenőrizni a poggyászkezelési szabályokat az Utazás minden egyes részére, továbbá köteles ellenőrizni azt is, hogy milyen iratok jogosítják fel a szolgáltatások igénybevételére, beleértve a beutazásra jogosító vagy tranzit vízumot, amelyek elengedhetetlenek a MultiLine szolgáltatás teljesítési országába való belépéshez, vagy ahol Felhasználó átszáll.
   4. Mivel Felhasználó a MultiLine keretében külön repülőjegyeket vásárol az egyes járatokra, tekintettel az egyes járatok közötti átszállási idő esetleges rövidségére (a Felhasználó által megadott keresési paraméterek és a Foglalási Rendszerben elérhető járatok függvényében), fennáll annak a kockázata, hogy lekési a következő járatot vagy járatokat az Útja során előforduló járattörlés, késés vagy a járat időpontjának megváltoztatása miatt.
   5. A MultiLine elérhetősége függ az egyes Légitársaságok járataira szóló jegyek elérhetőségétől és a Felhasználó által a Foglalási Rendszerben önállóan megadott kritériumoktól.
   6. Ha a keresési eredmények mellett megjelenik egy MultiLine ajánlatra vonatkozó információ, akkor az így megjelölt ajánlat részeként vásárolt jegyek alapján utazó minden személy az eSky asszisztencia (Shield Védelem”) hatálya alá tartozik egy további, nem visszatérítendő díj által. Ez azt jelenti, hogy miután a jelen utazás részeként jegyet vásároltak, a Felhasználók segítséget kaphatnak az eSky-tól az alábbi feltételek szerint:
  2. Az Shield Védelem igénybevételének alapjai
   1. Felhasználó igénybe veheti az Shield Védelem szolgáltatást, ha az Út során az egyik járatát törölték, késik, vagy megváltozik a járat időpontja, aminek következtében Felhasználó a tervezett átszállást az Út során nem tudja végrehajtani, vagy nem jut el úti céljába.
   2. Amennyiben Felhasználó tudomást szerez arról, hogy minimum egy MultiLine járatot töröltek, késik, vagy megváltozik a járat időpontja, és emiatt az Út teljesíthetetlen, az alábbi feltételek szerint értesítenie kell az eSky-t arról, hogy Útja során nem tud felszállni a következő járatra, és hogy mik ennek az okai,:
    1. ha a Felhasználó az utazás tervezett megkezdése előtt több mint 48 órával tudomást szerez legalább egy MultiLine járat törléséről, késéséről vagy menetrendjének módosításáról, és ha ez az esemény azt eredményezi, hogy a Felhasználó nem tud részt venni az utazáson, a Felhasználó jogosult a Shield Védelem szolgáltatás igénybevételére, feltéve, hogy az információ kézhezvételétől számított 24 órán belül telefonon vagy e-mailben haladéktalanul értesítik az eSky-t.
    2. ha a Felhasználó kevesebb mint 48 órával az utazás tervezett kezdete előtt tudomást szerez legalább egy MultiLine járat törléséről, késéséről vagy menetrendjének módosításáról, és ha ez az esemény azt eredményezi, hogy a Felhasználó nem tud részt venni az utazáson, a Felhasználó jogosult a Shield Védelem szolgáltatás igénybevételére, feltéve, hogy a tájékoztatás kézhezvételétől számított 12 órán belül, de az utazás tervezett kezdete előtt legalább 8 órával telefonon vagy e-mailben értesíti az eSky-t.
    3. Ha a Felhasználó az utazás során, azaz az egyes csatlakozó járatok között, vagy az utazás következő szakaszára történő átszálláskor vagy kevesebb mint 8 órával az utazás kezdete előtt tudomást szerez legalább egy MultiLine járat törléséről, késéséről vagy menetrendjének módosításáról, igénybe veheti a Shield Védelem szolgáltatást, amennyiben az eSky-t haladéktalanul, de legkésőbb az információ megszerzésétől számított 1 órán belül telefonon vagy a megadott e-mail-címen értesíti.
   3. Az eSky-nak a fent említett határidőn belüli értesítésének elmulasztása azt eredményezi, hogy az adott utazást nem tudjuk a Shield Védelem szolgáltatással fedezni.
   4. Felhasználói értesítéseket a nap 24 órájában, a hét minden napján, csak az eSky weboldalának „MultiLine” fülén megadott telefonszámon ((+1) 2014735488) és e-mailben, a multiline@esky.com címen fogadunk. Az ügyfélszolgálat annak az eSky weboldalnak a nyelvén érhető el, amelyen keresztül a MultiLine szolgáltatást megvásárolták, vagy angolul, az eSky-tanácsadók elérhetőségétől függően.
   5. Az Shield Védelem kizárólag akkor jár a Felhasználónak, ha minden tőle elvárhatót megtett azért, hogy az Út minden további járatát elérje még akkor is, ha minimum egy MultiLine járatot töröltek, késik, vagy megváltozott az időpontja, és emiatt az Út teljesíthetetlen, illetve amennyiben Felhasználó nem módosította az Út megtételéhez szükséges iratait az eSky tudta nélkül.
   6. Az Shield Védelem keretében a jogosult felek fenntartják a repülőgépek indulási és érkezési idő ellenőrzésének és megállapításának lehetőségét, valamint a járatok közötti átszállásra rendelkezésre álló idő ellenőrzésének lehetőségét az eSky tevékenysége során használt rendszerek alapján, illetve a GDS foglalási rendszer és a www.flightstats.com oldal adatai alapján.
  3. Az Shield Védelem keretében a Felhasználót megillető segítségnyújtás területei:
   1. Miután a Shield Védelem igénybevételére jogosult Felhasználótól tájékoztatás érkezett legalább egy MultiLine járat törléséről, késéséről vagy menetrendjének módosításáról, amely az utazás megtételének képtelenségét eredményezi, a Felhasználó értesítést kap minden elérhető alternatív járatról, amellyel eljuthat a végső úti céljába (a továbbiakban: „Alternatív járat”).
   2. Ha egy Felhasználó az utazásban szereplő MultiLine járatok közül legalább egy törlése, késése vagy menetrendjének módosítása miatt lemarad egy repülőjáratról, ami azt eredményezi, hogy a Felhasználó nem tudja megvalósítani az utazást, a Felhasználó az alábbiak választására jogosult:
    1. A Shield Védelem szolgáltatás keretében elérhető Alternatív járat csak akkor biztosítható, ha az Alternatív járat eSky-t terhelő költségei, amelyek abban a pénznemben vannak feltüntetve, amelyben a MultiLine tranzakció megtörtént, nem haladják meg az 1000 eurót (a „Limit”).
    2. Amennyiben az eSky a Limit összegén belül nem talál Alternatív járatot, a Felhasználó az Alternatív járat költségeinek fedezése helyett a MultiLine utazás céljára vásárolt repülőjegyek összértékének visszatérítésére jogosult. A visszatérítés értéke nem tartalmazza a MultiLine szolgáltatás keretében vásárolt repülőjegyeken kívül más szolgáltatások értékét (pl. befizetett túrák, hotelfoglalás stb. költségeit). A MultiLine jegyre elköltött összeg visszatérítéséhez a Felhasználónak bizonyítékot kell benyújtania, amely megerősíti, hogy legalább egy MultiLine járat törlése, késése vagy menetrendjének módosítása megakadályozta az utazás megvalósításában. Ez a bizonyíték szolgál alapul az eSky számára annak eldöntéséhez, hogy kifizethető-e a visszatérítés.
   3. Amennyiben minimum 1 MultiLine járat törlése, késése, vagy időpont módosítása 8 órát meghaladó késést eredményez, hosszabb az eredetileg tervezett Útidőnél, illetve részben vagy teljes egészében éjszakára esik (22:00-06:00 óra közé annak az időzónának az ideje szerint, ahol a szünetre sor került), és Felhasználó igénybe vette az Alternatív Járatot, a Felhasználó jogosult:
    1. az eSky közvetítésével egy éjszakát szállodában tölteni, vagy amennyiben az eSky nem tud szállást biztosítani, a Felhasználó által személyesen foglalt szállás költségének visszatérítésére 100 EUR / fő értékig a szállodától kapott, fizetést és a szolgáltatás igénybevételét igazoló dokumentumok bemutatásával
    2. az útiköltség visszatérítésére (szabály szerint 4 fővel 1 taxiban) a szálloda és a reptér közötti út megtételére 50 EUR összegben a fizetést és az út megtételét igazoló dokumentumok bemutatásával
    3. étkezési költségek visszatérítésére 25 EUR / fő összegben az étel kifizetését igazoló dokumentumok bemutatásával.
   4. Kivételes esetekben, ha a Felhasználó nem tudja felvenni a kapcsolatot az eSky-jal, amikor legalább egy MultiLine járatot töröltek, késett vagy módosult a menetrendje, a Felhasználó jogosult olyan jegyek vásárlására, amelyekkel önállóan utazhat úti céljára. Az eSky a Felhasználó által benyújtott, az eSky-jal való kapcsolatfelvétel képtelenségét igazoló igazolás, valamint az ilyen jegyek megvásárlását igazoló dokumentum alapján a jegyek értékét az utazás részeként megvásárolt jegyek értékéig, de legfeljebb a Limit összegéig visszatéríti. Az eSky minden ilyen kivételes esetet eseti alapon megvizsgál, hogy megállapítsa, valóban lehetetlen volt-e, hogy a Felhasználó értesítse az eSky-t a fent említett problémákról. Az ilyen vizsgálatokat az utazás megvalósításával kapcsolatos összes rendelkezésre álló információ és adat alapján végzik el, és ezek alapján dönt az eSky a visszatérítés kifizetéséről.
   5. A Felhasználóknál felmerült és dokumentált költségek minden megtérítése a Felhasználó által a foglalás során választott fizetési mód szerint történik. A közvetlenül a Felhasználó foglalási rendszerben megjelölt számlájára utalt visszatérítések esetén a Shield Védelem szolgáltatás részeként megállapított költségtérítési összeg csökken a légitársaságok által a Shield Védelem szolgáltatás egyes szakaszaiban közvetlenül a Felhasználónak visszatérített összegekkel, maximum a MultiLine utazás céljára vásárolt összes jegy értékének maximumáig.
   6. A visszatérítés az egyes fuvarozók által meghatározott feltételekkel és határidőn belül történik, ezért a Shield Védelem szolgáltatás keretében történő visszatérítés határideje az adott fuvarozók, amelyek szolgáltatásait a Felhasználó a MultiLine részeként igénybe vette, ezen visszatérítéseinek időpontjától függ.
   7. Az Shield Védelem nem foglal magában további költségeket, amelyek minimum egy MultiLine járat késéséből, törléséből vagy időpont változásából erednek, és amelyekről Felhasználó döntött Alternatív Járat keretében, különös tekintettel a fent leírtaknak nem megfelelő utazási és étkezési költségekre
   8. Az Shield Védelem igénybevétele érdekében előfordulhat, hogy Felhasználó köteles az eSky tanácsadója által meghatározott műveleteket elvégezni, pl. egy megadott pultnál jelentkezni a repülőtéren a fel nem használt repülőjegy cseréjével kapcsolatos formalitások elvégzése és az Út folytatása érdekében. A meghatározott műveletek nemteljesítése kizárja az Shield Védelem igénybevételét.
   9. Az Shield Védelem nem vállalja olyan átszállások biztosítását, amelyek egy repülőjegy megvásárlásával garantáltak. Ilyen jegyek esetén a légitársaságok viselnek teljes körű felelősséget az átszállással kapcsolatban felmerülő valamennyi problémáért. Ilyen esetekben Felhasználó kötelessége az adott Út során szolgáltató Légitársasággal vagy légitársaságokkal közvetlenül felvenni a kapcsolatot. Ne feledjük, hogy az egyes Légitársaságok díjszabásai eltérő rendelkezéseket és teljesítési feltételeket tartalmazhatnak, ezekről Felhasználó kötelessége tájékozódni minden egyes alkalommal. Az eSky nem vállal felelősséget olyan hátrányokért, amelyek Felhasználót az adott Légitársaság díjszabási feltételeinek a nemteljesítéséből eredően érik.
   10. Az Shield Védelem nem érvényes azokra az esetekre, amikor a jelen Szabályzatban meghatározott alternatív járatot vagy egyéb szolgáltatást (pl. közlekedést, ételt) a légitársaság vagy a repülőtér biztosította, vagy amennyiben a légitársaság vagy a repülőtér volt felelős ezeknek a Felhasználó számára történő biztosításáért.
   11. Olyan okokból történő poggyászvesztés, amelyekért az eSky nem felel, nem hiúsítja meg az Út megtételét, és nem jogosít fel az Shield Védelem igénybevételére.
   12. Amennyiben Felhasználó önállóan vesz/cserél jegyet Shield Védelemmel ellátott Út során – a II. bekezdés 4. pontjában meghatározott esetek kivételével –, elveszti az Shield Védelemhez való jogosultságát.
   13. Az Shield Védelem nem érvényes olyan esetben, amikor minimum egy MultiLine járat törlését, késését vagy időpont módosítását a dolgozók vagy bármely, a repülőjáratokat kiszolgáló személyzet sztrájkja okozza, továbbá légitársaság csődje esetén, vis maior esetén, helyi vagy nemzetközi háborús helyzetek közvetlen hatásaiból bekövetkezett események esetén, valamint terrorcselekmények esetén.
   14. A Shield Védelem nem alkalmazható, ha a Fuvarozó a repülőjáratok tömeges törlését hajtja végre, azonban a tömeges törlés jelensége akkor fordul elő, amikor a Fuvarozó a tervezett menetrendből egy napon belül legalább 5 járatot töröl vagy készül törölni.
   15. Felhasználó az Út befejezése után nem jogosult az Shield Védelem igénybevételére.
   16. Az Shield Védelem igénybevétele érdekében Felhasználó köteles az eSky szolgáltatóval együttműködni, különös tekintettel azokra a dokumentumokra és információkra, amelyeket a tanácsadók kérnek Felhasználótól az Út bármely szakaszában vagy az Út megtétele után.
 • § 10. REPÜLŐÚT + SZÁLLODA CSOMAG

  1. A Helyfoglalási Rendszerben vagy a Telefonos Ügyfélszolgálaton elérhető szolgáltatásokat igénybe véve, a Felhasználók legalább két különböző típusú szolgáltatást rendelhetnek meg, amelyek egyike repülőjegy vásárlása, a másik pedig szállodai szolgáltatás, ezáltal turistaútra vonatkozó szerződés jön létre a Felhasználó és az eSky között („Szerződés”).
  2. Megállapodás csak abban az esetben kerül megkötésre, amennyiben ezen záradék hatálya alá tartozó szolgáltatások megvalósításra kerülnek, melyek elfogadására a Foglalási Rendszeren avagy az Ügyfélszolgálaton keresztül kerül sor. Megállapodás és annak részletei megkötésének megerősítését egy külön dokumentum keretében kell megküldeni a Foglalási Rendszerben megadott email címre, avagy az Ügyfélszolgálaton keresztül. A fentiekben foglaltak figyelembevételével Utazásszervező és Felhasználó megállapodnak abban, hogy a jelen záradék rendelkezéseinek végrehajtásával kapcsolatos kommunikáció elektronikus formában zajlik, valamit a tartós adathordozó az email üzenet, illetve PDF dokumentumok, melyek a Felhasználó részére kerülnek megküldésre, igazolandó a szolgáltatást.
  3. A jelen pontban leírt szolgáltatásokat választó Felhasználó számára utazásszervezőként szerepel az eSky.pl Részvénytársaság, székhely: Katowice (40-265), ul. Murckowskiej 14A, bejegyezve a Katowicei Cégbíróságon bejegyzési szám KRS 0000383663, adószám: 948-19-87-199, REGON 670140736, bejegyzett törzstőke: 1.095.978,20 PLN teljes összegben befizetve.
  4. Az utazásszervező felelős a jelen pontban és az utazási szerződésben felsorolt szolgáltatások teljesítéséért, függetlenül attól, hogy e szolgáltatásokat az utazásszervező teljesíti, vagy más Kiszolgáló. Az eSky a vonatkozó jogszabályok értelmében korlátolt felelősséget visel a nem vagy csak részben teljesített szolgáltatások miatt, az utazás díjának háromszorosáig, minden Felhasználó esetében. A fenti korlátozás nem vonatkozik személyi sérülésre, szándékos rongálásra vagy hanyagságból bekövetkezett kárra.
  5. Az utazásszervező azonnali segítséget nyújt a Felhasználónak, amennyiben az nehéz helyzetbe kerül, beleértve azt a helyzetet is, ha lehetetlenné válik visszaszállítása a hazájába a szerződésnek megfelelően, elkerülhetetlen és rendkívüli esemény miatt. Ebben az esetben az utazásszervező fedezi a Felhasználó szükségszerűen felmerülő szállásköltségeit, lehetőség szerint az utazási szerződésben szereplő kategóriájú szálláshelyen, 3 éjszaka mértékig.
  6. A jelen pontban szereplő szolgáltatások lefoglalását a Felhasználó végzi, a saját maga által kiválasztott feltételek és paraméterek szerint, amelyek alapján a Helyfoglalási Rendszerben vagy a Telefonos Ügyfélszolgálaton közöljük vele a szolgáltatás teljesítésének részleteit, valamint az utazási szolváltatások főbb sajátosságait, a Felhasználó és az utazásszervező jogait és kötelességeit.
  7. Az utazásszervező tájékoztat, hogy a Szerződésben szereplő egyes szolgáltatások hatékony megvalósítása függhet a célország hivatalos nyelvén vagy angol nyelven folytatott kommunikációtól.
  8. A jelen Szabályzat 1. sz. melléklete tartalmazza a Helyfoglalási Rendszerben elérhető szolgáltatásokkal kapcsolatos részletes információt.
  9. A jelen Szabályzat 4. sz. melléklete tartalmazza a Telefonos Ügyfélszolgálaton elérhető szolgáltatásokkal kapcsolatos részletes információt.
  10. A jelen pontban leírt szolgáltatásokat igénybe vevő Felhasználó védelmet élvez az utazásszervező fizetésképtelensége esetén, a Szabályzat 1. és 4. mellékletében leírt feltételek szerint.
  11. A Helyfoglalási Rendszerben vagy a Telefonos Ügyfélszolgálaton közölt, az e pontban leírt szolgáltatásokra vonatkozó díj tartalmazza az utazás árát adókkal együtt, valamint szükség esetén mindenféle járulékos költséggel és más fizetnivalókkal vagy – ha nem elvárható e költségek felbecsülése az utazási szerződés megkötése előtt -, tájékoztatást adunk az esetlegesen felmerülhető további költségek mértékéről.
  12. Áremelés kizárólag a következő változások közvetlen következményeként lehetséges:
   1. jegyárak emelkedése üzemanyagok vagy más energiahordozók drágulása miatt,
   2. adók vagy illetékek mértékének emelkedése az utazási szerződésben szereplő szolgáltatások esetében, amelyeket olyan harmadik felek léptettek életbe, amelyek nem vesznek közvetlenül részt az utazási szerződés megvalósításában, ideértve a turisztikai adókat, a repülőtéri illetékeket, a a kikötői vagy repülőtéri beszállási vagy partraszállási illetékeket,
   3. árfolyamváltozás az utazás szempontjából jelentős valuták esetében.
  13. Az utazási szerződésben megállapított ár nem emelhető a jelen pontban szereplő szolgáltatások kezdete előtti 20 napon belül.
  14. A felhasználó elállhat az utazási szerződéstől bármikor az utazás kezdete előtt, miközben a Felhasználó kötelezhető megfelelő és indokolt mértékű elállási díj megfizetésére, amelyet az utazásszervező számára kell fizetnie. Abban az esetben, ha az utazási szerződés nem rendelkezik az elállási díjról, e díj mértéke egyenlő az utazás árának a megtakarított költségekkel, vagy a felszabadult szolgáltatások értékesítéséből származó bevétellel csökkentett összegével. Az utazó kérésére az utazásszervező megindokolja az elállási díj mértékét.
  15. Az utazási szerződésben feltüntethető az elállási díj attól függően is, hogy az indulás előtt mennyi idővel jelzi az utazó az elállási szándékot, valamint függhet a várható megtakarítás mértékétől, és a felszabaduló szolgáltatás értékesíthetőségétől is. Az elállási díjat az utazó által befizetett összegből vonjuk le.
  16. A Felhasználó elállhat az utazási szerződéstől az indulás előtt elállási díj megfizetése nélkül, amennyiben elkerülhetetlen és rendkívüli körülmények álltak elő a célországban vagy a közvetlen környéken, amelyek jelentősen befolyásolják az utazás vagy a közlekedés lebonyolítását. A Felhasználó ebben az esetben kérheti a befizetett utazási díj visszafizetését, kártérítésre vagy fájdalomdíjra azonban nem jogosult.
  17. Az utazásszervező jogosult a Szerződés feltételein egyoldalúan kisebb változtatásokat végrehajtani a Felhasználó előzetes tájékoztatása után. Az utazási csomag megkezdése előtt végrehajtható egyéb változtatások – ideértve a turisztikai szolgáltatások fő elemeinek megváltoztatását, a speciális követelmények teljesítésének képtelenségét, vagy az utazási csomag teljes árának 8%-át meghaladó áremelést – végrehajtása a Felhasználó haladéktalan tájékoztatása és az elérhető helyettesítő szolgáltatások és azok végrehajtási szabályainak bemutatása után történik.
  18. Az utazásszervező visszatéríti a fent említett befizetett díjakat és összegeket az utazási szerződés felbontásától számított 14 napon belül.
  19. A jelen pontban szereplő szolgáltatások estében a Felhasználó jogosult az utazásszervező beleegyezése nélkül átruházni a Szerződésből eredő minden jogosultságát más személyre, ha az teljesíti az utazásra vonatkozó összes feltételt, és ha az új utazó egyidejűleg átvállalja az utazási szerződésből származó összes kötelezettséget, abban az esetben, ha a Felhasználó értesíti erről az utazásszervezőt írásban és megfelelő időben. Ha a jogosultságok átruházása és a kötelezettségek átvállalása az utazásszervező számára többletköltséget jelent, kérheti ezek megtérítését, azonban köteles igazolni az utazónak pl. a Felhasználó adatainak módosítási díjait. E költségek csak indokolt mértékűek lehetnek, és nem léphetik túl az utazásszervező által a változtatás miatti valódi kiadásokat. Az utazást megelőzően legalább hét nappal elküldött értesítés minden esetben megfelelő idejűnek tekintendő.
  20. A jelen pontban szereplő szolgáltatások esetében a Felhasználó kötelező baleset- és egészségbiztosítással rendelkezik külföldön igénybe vett szolgáltatás esetére. E biztosításokra vonatkozó részletes tájékoztatás olvasható a következő hivatkozások alatt: Általános Biztosítási Feltételek és Termék Adatlap. A Felhasználó jogosult kiegészítő biztosítást kötni az eSky által nyújtott szolgáltatások esetén a Helyfoglalási rendszerben vagy a Telefonos Ügyfélszolgálaton közölt feltételek szerint.
  21. A Felhasználót az utazásszervező tájékoztatja minden különleges körülményről, amelyet a Felhasználó igényelt, és amelyhez mindkét fél beleegyezését adta.
  22. A felhasználó a jelen pontban szereplő szolgáltatások esetében köteles tájékoztatni az utazásszervezőt az utazás során tapasztalt bármely problémáról.
  23. A Felhasználók panaszainak elbírálása a jelen pontban szereplő szolgáltatások esetében a XVIII. Pontban leírt feltételek szerint történik.
  24. A Felhasználó javára, aki az eSky portálját használja és a jelen pontban szereplő szolgáltatásokat veszi igénybe, a vonatkozó törvények szerinti hozzájárulást fizetünk be az Idegenforgalmi Garanciaalapba és az Idegenforgalmi Segélyalapba.
  25. Amennyiben Felhasználó által az utazási csomag részeként kiválasztott tétel leírása nem egyértelműen jelzi a fogyatékkal élők számára biztosított létesítményekkel kapcsolatos információkat, úgy ezen szolgáltatások nem igazodnak a fogyatékkal élők igényeihez.
 • § 11. KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK

  1. A Helyfoglalási Rendszerben vagy a Telefonos Ügyfélszolgálaton elérhető szolgáltatások esetén a Felhasználók kiegészítő szolgáltatásokat foglalhatnak le, amelyek díjai megtekinthetőek az ügyintézés során a Helyfoglalási Rendszerben vagy a Telefonos Ügyfélszolgálat közreműködésével.
  2. A felhasználó által kiválasztott és kifizetett mindegyik szolgáltatás, amely a jelen pontban szerepel és ugyanakkor elérhető a Helyfoglalási Rendszerben, szerves részét képezi a szolgáltatásnak, amelyhez a kiegészítő szolgáltatásokat megrendelte.
  3. Az eSky szolgáltatáscsomag (a továbbiakban: „Szolgáltatáscsomag”) tranzakciós átalánydíj, amely fedezi a repülőjegyen végrehajtandó egy vagy több módosítást, amely annak szerves részét képezi, és a Telefonos Ügyfélszolgálaton hajtható végre, a Helyfoglalási Rendszerben leírtak szerint. A Szolgáltatáscsomag megvásárlása esetén a Felhasználó mentesül a tranzakciós díj alól, amelyet az eSky fizettet a Tranzakciós táblázatban foglaltak szerint, amely táblázat a megvásárolt jegyen végrehajtott módosítások díjait tartalmazza. Abban az esetben, ha a légitársaság a díjszabási feltételeinek megfelelően díjat fizettet a módosítás / visszaváltás / speciális szolgáltatások esetén, a Felhasználó köteles azt kifizetni a légitársaság díjszabása szerint.
  4. Az online check-in lehetővé teszi a beszállást bizonyos légitársaságoknál, megvásárolt repülőjegy esetén, elektronikus rendszerben, ha a helyfoglalási folyamat során erre lehetőség nyílt. Az online utasfelvétel szolgáltatás részeként a generált beszállókártya vagy az online utasfelvételi visszaigazolás megküldésre kerül a Felhasználó által a foglalás során megadott e-mail-címre a szállítási szolgáltatás rendeltetésszerű igénybevételét lehetővé tevő határidőn belül. Egyes légitársaságok a beszállás előtt kérhetnek a Felhasználótól kiegészítő adatokat, amelyek nem szerepeltek a helyfoglalási folyamat során. A felhasználó köteles megadni a kapcsolattartáshoz szükséges aktuális adatait, pl. e-mail cm vagy telefonszám, hogy kapcsolatba lépjünk vele, különösen közvetlenül az indulás előtt. A kapcsolattartási adatok megadásának elmulasztása, az online utasfelvételhez szükséges adatoknak a tervezett indulás előtt kevesebb mint 48 órával történő megadása, az elavult vagy hiányos adatok megadása, az eSky-tól érkező telefonhívások nem fogadása vagy az utasfelvételhez szükséges adatok helytelen megadása az online utasfelvétel meghiúsulásához vezethet, és a Felhasználót a légitársaság által meghatározott többletköltség terhelheti a repülőtéren, vagy meghiúsulhat az utazása. Ha a foglalás módosítva lett a Fuvarozó által vagy a Felhasználó kérésére közvetlenül a Fuvarozónál az online utasfelvételi szolgáltatás megvásárlása közben, a Felhasználó köteles haladéktalanul tájékoztatni az eSky-t a végrehajtott módosításokról. Ha nem adja meg ezeket az információkat, az eSky nem lesz képes hatékonyan teljesíteni az online utasfelvételi szolgáltatást. A fentiekre figyelemmel az eSky nem vállal felelősséget az online utasfelvételi szolgáltatás nem megfelelő teljesítéséért, beleértve a költségeket és az ebből fakadó következményeket.
  5. Abban az esetben, ha a járatot törlik, vagy az késik, a felhasználó utazási adatainak elemzésekor az eSky közli egy, a kártérítési ügyekben közreműködő partnere elérhetőségét: AirHelp Germany GmbH, Boxhagener Strasse 18, 10245 Berlin, Germany, VAT ID: DE 320095320, ahol a Felhasználó jóváhagyásával a folyamatot elkezdik. Ugyanakkor, az Európai Parlament és az Európa Tanács 261/2004 sz. rendeletének megfelelően, az eSky felhívja a figyelmet, hogy a Felhasználó jogosult kártérítési igénnyel fordulni közvetlenül a légitársasághoz, hogy megfelelő esetben teljes kártérítésben részesüljön, amelyhez joga lehet.
  6. Az AirHelp+ - egy fizettett, kiegészítő szolgáltatás, amely Felhasználó számára elérhető a Foglalási Rendszeren vagy a Telefonos Szolgáltató Központon keresztül történő foglalás igénybevétele során, és amely támogatást biztosít 600€ összeghatárig késleltetett, törölt, illetve túlfoglalt járat esetén, valamint visszatérítést 6000€ összeghatárig váratlan kiadások esetén késleltetett járat (hotel, taxi, repülőjegy, étkezés) kapcsán, a szolgáltató, azaz AirHelp Germany GmbH, Boxhagener Strasse 18, 10245 Berlin, Germany, VAT ID: DE 320095320 (részletesen: https://www.airhelp.com/en/terms/) által megadott feltételek szerint.
  7. A „Preferált ülőhely foglalása repülőgépen” kiegészítő szolgáltatás. Ez a szolgáltatás lehetővé teszi a Felhasználó számára, hogy a megvásárolt repülőjegyhez az egyes légitársaságok elektronikus rendszerében előnyben részesített ülőhelyet válasszon és foglaljon le egy repülőgépen, ha a foglalási folyamatban ilyen lehetőséget kínálnak. A repülőgépen előnyben részesített ülőhelyfoglalás szolgáltatásának nyújtására, valamint a panaszok kezelésére a légitársaság Általános Szállítási Feltételei és a Jegyfoglalási Feltételek vonatkoznak. Ezekről a szabályokról a Felhasználót a foglalási folyamat során tájékoztatjuk. A repülőgépen előnyben részesített ülőhely lefoglalásáért befizetett összeg nem térítendő vissza, kivéve, ha a légitársaság a Szállítási Feltételekben és a Jegyfoglalási Feltételekben előírja. Ha a Felhasználó által kiválasztott ülőhely nem áll rendelkezésre, az eSky jogosult másik, az eredetileg preferált üléshez lehető legközelebbi jellemzőkkel rendelkező helyet foglalni a repülőgépen. Az eredetileg preferálthoz lehetőleg hasonló tulajdonságokkal rendelkező (ablak melletti, folyosó melletti vagy középső ülés) hely repülőgépen történő foglalásának elmulasztása a Felhasználót terhelő díj visszatérítését vonja maga után, de ez nem befolyásolja a repülőjegy foglalás érvényességét. Az érvényes marad, mivel a preferált ülőhely foglalása egy kiegészítő fakultatív szolgáltatás. Az eSky nem vállal felelősséget a légitársaság által a helyfoglalásban a légitársaság belső szabályzata szerint végrehajtott, különösen üzemeltetési vagy biztonsági okokból végrehajtott változtatásokért.
 • § 12. KAPCSOLT UTAZÁSI SZOLGÁLTATÁSOK

  1. A www.eSky.hu portál Felhasználója a következőkben felsorolt esetekben kapcsolt utazási szolgáltatást vásárol, ami alatt nem turistaútnak minősülő, legalább kétféle különböző utazási szolgáltatás értendő, amelyeket a szállítókkal kötött szerződés szerinti ugyanazon utazás céljára vagy kiegészítéseképpen vásároltak. Emellett a kapcsolt utazási szolgáltatás akkor jön létre, ha az utazásszervező vállalkozó megkönnyíti az utazóknak az utazási szolgáltatásokhoz való hozzáférést:
   1. Az értékesítési pontjához történő egy látogatás vagy kapcsolatteremtés alkalmával, ahol kiválasztható és kifizethető külön minden utazási szolgáltatás, vagy
   2. Irányított módon más utazásszervező vállalkozótól legalább egy kiegészítő utazási szolgáltatás esetén, ha e vállalkozóval a szerződés legfeljebb 24 órával az első szolgáltatás lefoglalása után aláírásra kerül.
  2. A kapcsolt utazási szolgáltatások nem jönnek létre akkor, ha – bár a fenti feltételek megvalósultak – egynél nem több típusú utazási szolgáltatás kerül megrendelésre (utasszállítás, nem tartózkodási célú elszállásolás, amely nem képezi az utaztatás feltétlenül szükséges részét, autók vagy más gépjárművek bérlése), egy vagy több utazási szolgáltatással együtt, amelyek az utazók számára más szolgáltatást nyújtanak, és nem képezik a szolgáltatás szerves részét: utasszállítás, nem tartózkodási célú elszállásolás, amely nem képezi az utaztatás feltétlenül szükséges részét, autók vagy más gépjárművek bérlése), ha e szolgáltatások értéke nem éri el a kapcsolt utazási szolgáltatások összértékének 25%-át és nem szerepelnek az ajánlatban e kapcsolt szolgáltatás szerves részeként valamely más okból. Ezenkívül nem tekintjük kapcsolt szolgáltatásnak a 24 óránál rövidebb ideig tartó szolgáltatásokat, kivéve, ha a vendégéjszaka is hozzájuk tartozik.
  3. Részletes információ olvasható a jelen pontban ismertetett kapcsolt utazási szolgáltatásokról, valamint az ilyen szolgáltatások igénybe vételével járó jogosultságokról és kötelezettségekről a jelen Szabályzat 2. és 3. mellékletében.
  4. A Felhasználó számára, aki az eSky portálját használja és a jelen pontban szereplő kapcsolt utazási szolgáltatásokat veszi igénybe, a vonatkozó törvények szerinti hozzájárulást fizetünk be az Utazási Garancia Alapba.
 • § 13. AZ IATA ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEI

 • § 14. A SZABÁLYZATHOZ CSATLAKOZOTT LÉGITÁRSASÁGOK LISTÁJA

  Aer Lingus, Air Baltic, Air Europa, Air Iceland, Airasia, Atlas Blue / Royal Air Marocco, Aurigny, Blue Islands, Bulgaria Air, Condor, Corendon, DAT, easyJet, Eurowings, GOL, Helvetic, Jet2, TUI fly , Jet Blue Airways, Jetstar Airways, Jetstar Asia Airways, Luxair, Norwegian, Pegasus Airlines, Ryanair, Smart Wings, SpiceJet, Spirit Airlines, Sun Country Airlines, SunExpress, Vueling, WestJet Airlines, Wizz Air, Volotea, VivaAerobus, JetSmart, Avianca, LATAM, AZUL, SkyAirlines, Amaszonas, Aerolínea de Antioquia.

SZÁLLODAI SZOBAFOGLALÁS

 • § 15. SZÁLLODAI SZOBAFOGLALÁS

  1. Az eSky a www.eSky.hu portálon, valamint a Telefonos Ügyfélszolgálaton át tájékoztatja a Szállítók által a szállást kereső Felhasználóknak kínált szállodai szolgáltatásokról.
  2. eSky nem szerződő fél a szállodai szolgáltatásokról szóló szerződésekben vagy a velük kapcsolatos, a Foglalási Rendszeren keresztül megkötött szerződésekben. Egy ilyen szerződés felei minden esetben a Felhasználó és az ajánlatban konkrétan megadott és meghatározott Szolgáltató, azaz a szerződés tárgyát képező szolgáltatásokat nyújtó vállalkozó.
  3. A Kiszolgálók által kínált, kiválasztott szállodai szolgáltatások bemutatása illeszkedik a szolgáltatások Felhasználó által kiválasztott részleteihez, és az alábbi paraméterek alapján előzetesen szortírozásra kerülnek aszerint, hogy mennyiben felelnek meg a Felhasználó ajánlatkérésében megjelölt preferenciáknak:
   • célállomás
   • utazás fajtája: rövid szabadság, citybreak (2-4 nap), nyaralás (5-14 nap)
   • szálláskategória
   • szállás standardja
   • Felhasználó szegmense
  4. A Foglalási Rendszeren keresztül megkötött szerződések megkötése és teljesítése az egyes Szolgáltatók vagy Kiszolgálók általános szerződéses feltételei alapján történik.   A bemutatott Foglalási Rendszerben prezentált ajánlatban lévő összes adat közvetlenül a Kiszolgálóktól kapott adatokon alapul.   A foglalási feltételekre - beleértve a Kiszolgálók által nyújtott szállodai szolgáltatásokkal kapcsolatos jótállási és felelősségi kérdéseket - a megrendelésben meghatározott szabályok és a megfelelő szabályzatok vonatkoznak, pl. https://developer.ean.com/terms/en/https://www.booking.com/content/terms.hu.htmlhttps://download.loveholidays.com/terms/HotelBeds-Booking-Conditions.pdf.
  5. eSky a szállodai szolgáltatások foglalásának keretei között biztosítja a Felhasználó számára:
   1. a Kiszolgálók által kínált szállodai szolgáltatásokhoz, továbbá hazai és külföldi létesítményekhez való közvetlen hozzáférést,
   2. a Felhasználók által egyedileg és tetszőlegesen konfigurált, a www.eSky.hu portálon elérhető szolgáltatásainak az igénybe vételét. 
  6. Szabályok a szállodai szolgáltatások lefoglalását és kifizetését illetően:
   1. Egy konkrét Kiszolgáló szolgáltatásainak kiválasztásától függően a szállodai szolgáltatások Foglalási Rendszeren keresztül történő foglalása úgy történik, hogy egyidejűleg a Felhasználó rendezi a fizetést az ajánlatból következő határidőkig, közvetlenül a létesítményt kínáló Kiszolgáló felé - ekkor nem történik befizetés eSky felé (fizetés a szállodában vagy a Kiszolgáló által megadott módon) -, vagy eSky által biztosított fizetési eszközök útján.
  7. Foglalások fajtái:
   1. Foglalás eSky-ban a Kiszolgálók által meghatározott szabályok és feltételek mellett vagy eSky által meghatározott szabályok mellett. Ekkor eSky felelős a foglalás visszaigazolásának továbbításáért, a fizetés kezeléséért és az eladást követő levelezésért.
   2. Foglalás a Kiszolgálónál (a booking.com közvetítésével) a Kiszolgáló által meghatározott szabályok és feltételek mellett. A foglalás teljesítésének feltétele a végső fizetés teljesítése a Kiszolgáló által meghatározott szabályok szerint vagy közvetlenül a szállodában; ekkor a foglalás visszaigazolásának továbbításáért, a fizetés kezeléséért és az eladást követő levelezésért a Kiszolgáló a felelős.
  8. Ajánlatkérés és ár visszaigazolása:
   1. A foglalási fajta kiválasztásától függően a Felhasználó az általa megadott e-mail címre közvetlenül az eSky-ból vagy a Kiszolgálótól kapja meg az ajánlatkérés visszaigazolását, amely tartalmazza a foglalás számán kívül a szállodai szolgáltatásról szóló tájékoztatást és annak teljes árát.
   2. eSky foglalás esetén a szállodai szolgáltatás ára HUF-ben vagy az ajánlatkérési űrlapon megadott egyéb valutában jelenik meg. A szolgáltatás ára magában foglalja a szállásdíjat, az ÁFA-t, továbbá minden egyéb adót és díjat, hacsak a Foglalási Rendszer weboldalán vagy a foglalást visszaigazoló e-mailben másként nem szerepel.
   3. Kiszolgálónál történő foglalás esetén a szállodai szolgáltatás ára HUF-ben jelenik meg. A szolgáltatás reális ára idegen valutában szintén megjelenik a foglalási ablakban.  A szolgáltatás ára magában foglalja a szállásdíjat, az ÁFA-t, továbbá minden egyéb adót és díjat, hacsak a Kiszolgáló a weboldalán vagy a foglalást visszaigazoló e-mailben másként nem szerepel.  
   4. Ha a lefoglalt szállodai szolgáltatás után a foglalási feltételeknek megfelelően a Felhasználónak be kell fizetnie eSky járandóságát, akkor a foglalás visszaigazolásában megadott szolgáltatási ár nem garantált addig, amíg eSky meg nem kapja a fizetést, tekintettel a Kiszolgáló által meghatározott feltételekre.
   5. A Felhasználó a fizetés teljesítése előtt köteles ellenőrizni a fizetési űrlapon lévő adatok helyességét  
  9. Szállodai szolgáltatás megrendelése:
   1. A Felhasználó a megrendelést személyes adatainak a Foglalási Rendszerbe történő beírásával adhatja fel. A megrendelés feladása előtt a Felhasználó köteles ellenőrizni a beírt adatok megfelelőségét, megismerni és elfogadni a jelen Szabályzatot, az általa kiválasztott - a szolgáltatást kínáló - objektum foglalási feltételeit, valamint a Kiszolgáló által meghatározott, a Foglalási Rendszerben elérhető szabályokat.
   2. A foglalási jelentkezés beérkezése után eSky kapcsolatba léphet a Felhasználóval, hogy verifikálja a Felhasználó adatait és megerősítse az ajánlatot. Ha nem sikerül kapcsolatba lépni a Felhasználóval, akkor eSky nem felel azért, hogy a Kiszolgáló bizonyosan elfogadja a foglalást, a feladott jelentkezés tartalmának megfelelően.
   3. Minden foglalást/jelentkezést eSky mint megrendelési deklarációt továbbít az adott Kiszolgálóhoz a Felhasználó nevében.
   4. A Szolgáltatónak és a Kiszolgálónak joga van törölni a foglalást, ha a Felhasználó a szolgáltatás nyújtásának kezdőnapján nem jelenik meg a szolgáltatást kínáló objektumban, továbbá az adott Szolgáltató és Kiszolgáló szolgáltatási szabályzataiban - ezek elérhetők a Felhasználó számára a foglalás megtörténte előtt -  megadott esetekben. A törlés idejét és feltételeit a szolgáltatást kínáló objektum részletes foglalási feltételei határozzák meg.
  10. A szállodai szolgáltatás foglalására vonatkozik az adott Kiszolgáló weboldalán közzétett lemondási szabályzat - amely a Felhasználó számára az Ön Fiókjában érhető el, továbbá tartalmazza azt a foglalás keretében elérhető és átadott dokumentáció, vagy a Kiszolgáló által hozzáférhetővé tett felhasználói panel -, a Kiszolgáló által átadott dokumentumokban megadott szabályok szerint.
  11. Egyes esetekben az eSky fenntartja a jogot a nem garantált helyfoglalás megszüntetésére, ha a Felhasználóval a Felhasználó által megadott telefonszámon nem sikerül kapcsolatot létesíteni. A Felhasználó garantált helyfoglalásra tehet szert, ha megadja a saját bankkártyája számát. Az ügyféltől kérhető, hogy küldje el a kártyája és személyazonossági igazolványa elektronikus lapolvasóval készített képét, valamint a kitöltött UCCCF adatlapot, a tranzakció szabályosságának ellenőrzése céljából.
  12. A Felhasználó esetleges panaszait és kártérítési igényét a megfelelő Kiszolgálóhoz kell benyújtani és intézni. Az eSky nem felelős a nem megfelelően elvégzett közvetítői szolgáltatásokért.
  13. A szállodák nemzetközi osztályozására használt csillagrendszer nem feltétlenül tükrözi az adott szálloda standardját. Az eSky közvetítésével bemutatott, szállodákról szóló információk, fényképek, rangsorok és helyi előnyök - amelyek egy konkrét szálloda kínálatában láthatók - közlése a Kiszolgáló által rendelkezésre bocsátott adatok alapján történt, eSky nem felel a bemutatott információk megfelelőségéért és pontosságáért.
  14. A csillagozáson alapuló nemzetközi szállodai minősítő rendszer nem feltétlenül jelent megbízható információt az adott szálláshely színvonaláról. Az eSky Helyfoglalási Rendszerében a szállodákról elérhető információ maguktól a szállodáktól származik.

BIZTOSÍTÁSOK

 • § 16. BIZTOSÍTÁSOK

  1. A felhasználó által a foglalási rendszeren vagy a call centeren keresztül történő foglaláskor választott szolgáltatástól függően a felhasználó által megjelölt és kiválasztott biztosítási termék biztosítója:
   • az ALL RISK útlemondási biztosítás, a BASIC útlemondási biztosítás, a külföldi utakra vonatkozó utasbiztosítás, a külföldi utakra vonatkozó PLUS utasbiztosítás és a belföldi utakra vonatkozó utasbiztosítás esetén a biztosító az Inter Partner Assistance S.A lengyelországi fiókja, a székhelye: Varsó, ul. Giełdowa 1; 01 - 211 Varsó, nyilvántartásba véve a Vállalkozók Nyilvántartásában, amelyet a Varsói Fővárosi Kerületi Bíróság vezetett Varsóban, a Nemzeti Bírósági Nyilvántartás XII. Kereskedelmi Osztályán, 0000320749 KRS-szám alatt, NIP adószáma: 108-00-06-955, 31 702 613,00 EUR alaptőkével rendelkezik az Inter Partner Assistance SA brüsszeli székhellyel rendelkező külföldi biztosítótársaság fiókja, e-mail: claims@axa-assistance.pl (a továbbiakban: "AXA Partners")
   • A külföldi utakra vonatkozó Travel Protect biztosítás, a belföldi utakra vonatkozó Travel Protect biztosítás, a vészhelyzet miatt történő útlemondásra vonatkozó Travel Protect biztosítás és a Travel Protect Travel Luggage biztosítás esetén a Luxemburgban B 61605 szám alatt bejegyzett Colonnade Insurance SA, székhelye: rue Jean Piret 1, L-2350 Luxembourg, Lengyelországban a Colonnade Insurance Société Anonyme Branch által működtetve, Lengyelországban a Varsói Fővárosi Kerületi Bíróságon, a Nemzeti Bírósági Nyilvántartás XII. osztályán 0000678377 számmal nyilvántartásba véve, NIP 1070038451, az ul. Prosta 67, 00-838 Varsó alatt bejegyzett irodával, 9 500 000 EUR teljes mértékben kifizetett alaptőkével, e-mail: info@colonnade.pl (a továbbiakban "Colonnade")
  2. A Colonnade és az AXA Partners biztosítási ügynöke a We Care Insurance Sp. z o. o., amelynek székhelye Katowicében (40-265), az ul. A Murckowska 14A alatt található, nyilvántartásba véve a katowicei Katowice-Wschód kerületi bíróság által vezetett Vállalkozók Nyilvántartásában, a Nemzeti Bíróság VIII. Kereskedelmi Főosztályán K RS 0000751962 szám alatt, NIP: 954-279-73-53, REGON: 381493361, az alaptőke összege 5000 PLN (teljes egészében kifizetett), amely az itt meghatározott feltételekkel az ügyfél személyes adatainak kezelője.
  3. Az ügynök meghatalmazás alapján működve hajtja végre az ügynök biztosító által biztosított tevékenységeit, amely tartalmú tevékenységek a Colonnade esetében itt, míg az AXA Partners esetében itt érhetők el.
  4. Az eSky mint kötvénytulajdonos az e rendeletben meghatározott csoportbiztosítási szerződések megkötésével vagy teljesítésével kapcsolatos minden tényleges és jogi tevékenységet elvégez, beleértve
   • A Colonnade és az AXA Partners csoportbiztosítás részeként tájékoztatja a felhasználókat a csoportbiztosítási megállapodás megkötéséről, a csatlakozás és a lemondás feltételeiről, a csoportbiztosítás tárgyáról és hatályáról, valamint a biztosított felhasználó kötelezettségeiről, biztosítja a szükséges dokumentumokat a csoportbiztosításhoz való csatlakozás előtt, ideértve a személyes adatok feldolgozásának alapelveire vonatkozó dokumentumokat és az egyéni biztosítási termékek alapján történő működés engedélyét igazoló dokumentumokat, valamint elfogadja a csoportbiztosítást, tájékoztat arról, hogy mit kell tenni a csoportbiztosítási szerződés hatálya alá eső esetben.
  5. A kötvénytulajdonos a foglalási rendszeren vagy a call centeren keresztül biztosítja a felhasználók számára a biztosítási szolgáltatások körével kapcsolatos összes szükséges információt. A kötvénytulajdonos köteles a felhasználó számára biztosítani a csoportbiztosítási szerződés feltételeit, mielőtt hozzájárulna a biztosítási díj költségeinek finanszírozásához.
  6. A csoportbiztosítási szerződés megkötésre kerül a felhasználó által választott biztosítási terméktől függően:
   • az ALL RISK útlemondási biztosítás, a BASIC útlemondási biztosítás, a külföldi utakra vonatkozó utasbiztosítás, a külföldi utakra vonatkozó PLUS utasbiztosítás és a belföldi utakra vonatkozó utasbiztosítás esetén, az AXA Partners és az eSky között, a csoportos biztosításhoz csatlakozó felhasználók nevében. A biztosítási fedezet az ALL RISK útlemondási biztosítás különleges feltételeivel, a BASIC útlemondási biztosítás különleges feltételeivel, a külföldi utakra vonatkozó utasbiztosítás különleges feltételeivel, a külföldi utakra vonatkozó PLUS utasbiztosítás különleges feltételeivel, valamint a belföldi utakra vonatkozó utasbiztosítás különleges feltételeivel összhangban kerül biztosításra, illetve a foglalási rendszerben vagy a telefonhíváson keresztül meghatározott elvek szerint.
   • Külföldi utakra vonatkozó Travel Protect biztosítás, belföldi utakra vonatkozó Travel Protect biztosítás, vészhelyzetben történő útlemondásra szóló Travel Protect biztosítás és Travel Protect Travel Luggage poggyászbiztosítás esetén a Collonade és az eSky között, a csoportos biztosításhoz csatlakozó felhasználók részére. A biztosítási fedezetet a Travel Protect csoportbiztosítás általános feltételeivel összhangban nyújtja külföldi utazások esetén, a Travel Protect csoportbiztosítás általános feltételeivel összhangban belföldi utazások esetén, a Travel Protect csoportbiztosítás általános feltételeivel összhangban vészhelyzetben történő útlemondás esetén, a Travel Protect csoportos utazási poggyászbiztosítás általános feltételeivel összhangban a jelen szabályzatban meghatározott hatályban, valamint a foglalási rendszerben vagy a call centeren keresztül meghatározott elvek alapján.
  7. Az egyes biztosítási termékekre vonatkozó összes dokumentum, beleértve azok hatályát, elérhető a foglalási rendszerben vagy a call centeren keresztül.
  8. A kiválasztott biztosítási terméktől függően a biztosítási szerződéshez való csatlakozást igazoló dokumentum a biztosítási igazolás, amelyet elektronikus úton küldenek ki a felhasználónak a foglalási folyamatnak a foglalási rendszerben vagy a call centeren keresztül történő befejezése után.
  9. A biztosítási szerződés, a csoportbiztosítás általános feltételei, az AXA Partners speciális feltételei, valamint a kötvénytulajdonoson keresztül megvásárolt szolgáltatások végrehajtásáról a foglalási rendszerben vagy a call centeren keresztül rendelkezésre bocsátott bármely egyéb dokumentum a felhasználó által megadott e-mail-címre kerül kiküldésre.
  10. A felhasználónak a csoportbiztosításhoz történő csatlakozása önkéntes, és magában foglalja a biztosítási díj költségeinek finanszírozását. A felhasználó a fent említett költségek árajánlatát a foglalási rendszer által javasolt lehetőségek egyikének kiválasztásával kérdezheti le, vagy a call centeren keresztül az összes szükséges adatnak a személyes kérdőívbe történő beírásával.
  11. A felhasználó finanszírozza a biztosítási díj költségeit, miután a foglalási rendszerben megadta valós személyes adatait. A csoportbiztosítási szerződés megkötése előtt a felhasználó felelőssége elolvasni és elfogadni ezeket a szabályzatokat és a választott biztosítási terméktől függően a Colonnade csoportbiztosításának általános feltételeit vagy az AXA Partners speciális feltételei, valamint az összes többi dokumentumot, amely a felhasználó rendelkezésére lett bocsátva a foglalási rendszerben vagy a call centeren keresztül.
  12. A felhasználó az általa megadott e-mail-címre visszaigazolást kap, amely többek között a következőket tartalmazza: foglalási szám, információ a biztosítás teljes áráról és a fizetési módról. A biztosított költségeit a foglalási rendszerben vagy a call centeren keresztül megadott pénznemben fejezik ki.
  13. A biztosítási termékkel kapcsolatos kifizetésekre a szabályzat VII. pontjában meghatározott feltételekkel kerül sor, a Colonnade csoportbiztosítás általános feltételeivel és az AXA Partners speciális feltételei összhangban.
  14. A csoportbiztosításhoz interneten keresztül történő csatlakozás esetén a fogyasztónak joga van a bírósági eljáráson kívüli vitarendezési eljárást igénybe venni, és panaszt benyújtani az EU ODR online platformon keresztül, amely elérhető a következő címen: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 • § 17. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK, AMELYEKET AZ ESKY-TÓL REKLÁMFELÜLETET BÉRLŐ PARTNEREK NYÚJTANAK

  1. Üdültetés helyfoglalása:
   az eSky nem foglalkozik helyfoglalással és nem teszi lehetővé helyfoglalás elvégzését a Helyfoglalási Rendszerben vagy a Telefonos Ügyfélszolgálat segítségével, viszont szolgáltatásként reklámfelületet ad bérbe a következő cégnek: Fostertravel.pl Korlátolt felelősségű társaság, székhely: Varsó, 00-131 Warszawa, ul. Grzybowska 2/15, bejegyezve a Varsói Körzeti Cégbíróságon, cégjegyzékszám: KRS 0000279954, adószám: 5252399530, Regon 140929718, törzstőke 100 000,00 zł,, amely cég szolgáltatásokat nyújt a saját szabályzata szerint: Turistautak Helyfoglalási szabályai.
  2. Autókölcsönzés:
   az eSky szolgáltatásként reklámfelületet ad bérbe a rentalcars.com – nak, amely a következő cég márkaneve: TravelJigsaw Limited, bejegyezve Angliában és Wales-ben, bejegyzési azonosító: 05179829) postacím:100 New Bridge Street, London, EC4V 6JA. Ez a cég a rentalcars.com foglalási folyamata során közvetítőként működik, és szolgáltat a következő helyen megtekinthető feltételek szerint: www.rentalcars.com/TermsAndConditions.do. Az egyes járművekkel kapcsolatos részletes feltételek a járművekhez rendeltek, és a szolgáltatók határozzák meg őket. Az eSky tájékoztathat további szolgáltatások megvásárlásának lehetőségéről a helyfoglalás telefonos ügyintézése során.
  3. Parkolóhely szolgáltatás:
   az eSky szolgáltatásként reklámfelületet ad bérbe a következő cégnek: ECOM MEDIA Kft.,székhely: Varsó, ul. Erazma Ciołka 17 lok. 318, 01-445, bejegyezve a Varsói Körzeti Cégbíróságon, cégjegyzékszám: KRS 0000427517, adószám: 527-268-10-63 REGON: 146228193, amely szolgáltatást nyújt a saját szabályzatában meghatározott feltételek szerint: https://parkingi.esky.pl/files/Regulamin_Serwisu_START_Parking.pdf. Az eSky tájékoztathat további parkolással kapcsolatos szolgáltatások megvásárlásának lehetőségéről az ECOM MEDIA közreműködésével a helyfoglalás telefonos ügyintézése vagy más szolgáltatások ügyintézése során.
  4. Transzferszolgáltatások és parkolóhelyek:
   Az eSky reklámfelület-kölcsönzési szolgáltatásokat nyújt a Mozio, Inc. javára, egy delaware-i társaságnak, amelynek székhelye: 9450 SW Gemini Dr., Beaverton, OR, 97008, Amerikai Egyesült Államok, amely szolgáltatásokat nyújt ezen entitás szolgáltatásainak szabályzatában meghatározott feltételekkel, amelyek elérhetők a https://www.mozio.com/en-us/terms-of-service címen. A transzferekre vonatkozó különleges feltételeket az ezeket a szolgáltatásokat közvetlenül nyújtó szervezetek határozzák meg, amelyek feltételei a Mozio, Inc.-en keresztül érhetők el. Az eSky tájékoztathatja a további szolgáltatások megvásárlásának lehetőségéről, miközben a foglalást telefonon keresztül intézi.
  5. Túrák és látnivalók:
   Az eSky bérleti szolgáltatásokat nyújt hirdetési felületekre a GetYourGuide Deutschland GmbH javára, székhelye: Németország, 10437 Berlin, Sonnenburger Str. 71-75, amely szolgáltatásokat nyújt ezen entitás szolgáltatási szabályzatában meghatározott feltételek szerint, amelyek elérhetők a https://www.getyourguide.com/terms_of_business címen. Az eSky a GetYourGuide-dal együttműködve tájékoztathatja a turisztikai látványosságok foglalásának körébe tartozó további szolgáltatások megvásárlásának lehetőségéről a foglalások vagy egyéb szolgáltatások telefonos kiszolgálása során.
  6. E-vízumok (Turistavízumok):
   Az eSky bérleti szolgáltatásokat nyújt hirdetési felületekre a VISA RUN INC. (Sherpa) 868-313 Richmond St. E. Toronto, ON M5A 4S7 javára, székhelye: Amerikai Egyesült Államok, amely elektronikus vízumok értékesítésével kapcsolatos szolgáltatások nyújt ezen entitás szolgáltatási szabályzatában meghatározott feltételek szerint, amelyek elérhetők a https://www.joinsherpa.com/legal/terms-conditions/ címen. Az eSky a VISA RUN (Sherpa)-val együttműködve tájékoztathatja a különböző országokba történő elektronikus beutazási vízumok vásárlása körébe tartozó további szolgáltatások megvásárlásának lehetőségéről a foglalások vagy egyéb szolgáltatások telefonos kiszolgálása során.
  7. Sport- és zenei események:
   Az eSky reklámfelület-kölcsönzési szolgáltatásokat nyújt a Sports Events 365 Ltd. javára – Cégnév: 513843920, székhelye Izrael: 2 Haetgar St., P.O.B. 163, Tirat Hacarmel 3910101, amely a https://www.sportsevents365.com/ weboldalon meghatározott feltételek mellett, valamint e jogalanynak a https://www.sportsevents365.com/about/tou/ címen elérhető szolgáltatási szabályzatában meghatározott feltételekkel sport- és zenei rendezvényekre szóló jegyértékesítési szolgáltatásokat nyújt. Az eSky a Sports Events 365 Ltd.-vel együttműködve sport- és zenei rendezvényekre szóló jegyvásárlás keretében további szolgáltatások vásárlásának lehetőségéről a telefonos foglalások vagy egyéb szolgáltatások során tájékoztathat.

REKLAMÁCIÓK

 • § 18 REKLAMÁCIÓK

  1. A panasz tárgya olyan szolgáltatások hiánya vagy nem megfelelő teljesítése lehet, amelyekért az eSky a felelős. A panasz tárgya továbbá lehet a szolgáltatás nem teljesítése vagy helytelen teljesítése az eSky által, valamint az eSky-on keresztül harmadik fél által nyújtott szolgáltatások. A szolgáltatásokkal kapcsolatos felelősséget minden esetben a harmadik fél határozza meg, az eSky-tól függetlenül.
  2. A foglalások, a vásárolt jegyek és az egyéb turisztikai szolgáltatások körén belüli panaszok közvetlenül az itt elérhető panaszlapon jelentethetők, írásbeli formában az eSky irodájában, Murckowska utca 14a, 40-265 Katowice, Lengyelország. A panasz elfogadásáról és eredményéről az ügyfelet a kézhezvételtől számított 14 napon belül, vagy az utazásszervező vagy más szolgáltató által megjelölt napon értesítjük.
  3. Az eSky által kiadott és a Felhasználónak kézbesített határozat véget vet az eSky által folytatott panasztételi eljárásnak. Ha a panasz eredménye nem kielégítő, a Felhasználónak joga van bíróságon vagy bíróságon kívül rendezni az ügyet, és panaszt nyújthat be az EU ODR online felületén keresztül, amely elérhető a következő címen: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  4. Annak érdekében, hogy a Felhasználó érdemi és megfelelő választ kapjon, a panaszokat a törvényben előírt határidőn belül megvizsgálják, és a Felhasználó által megadott címre küldik lengyel vagy angol nyelven, illetve az eSky tanácsadók rendelkezésre állásától függően azon a nyelven, amelyen a panasz benyújtásra került.
  5. Az eSky jelzi, hogy ha a panasz más szervezetek által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozik, akkor a felhasználót értesítik róla, és információt kap a jogalanyhoz történő panasz benyújtásának lehetőségéről, vagy ilyen panaszt hajt végre a felhasználó felhatalmazása és beleegyezése alapján, ha az eSky-nak benyújtott panasz tartalma ismerteti azokat az információkat, amelyek lehetővé teszik a panaszok benyújtását a szolgáltatóhoz. Abban az esetben, ha nincs kapcsolat a Felhasználóval, az eSky a felhasználó érdekében önálló intézkedéseket hozhat.

VÉGSŐ RENDELKEZÉSEK

 • § 19. VÉGSŐ RENDELKEZÉSEK

  1. Az eSky fenntartja a jogot a Szabályzat tartalmának egyoldalú változtatására – betartva azt az alapelvet, hogy az ügyfélre nézve az a Szabályzat kötelező, amelyet a helyfoglalás ügyintézése során elfogadott, valamint hozzáférést nyújtva az ügyfélnek a Szabályzat régebbi verzióihoz. Minden ügyfél köteles megismerkedni a helyfoglalás előtt a Szabályzat tartalmával, valamint a többi hozzáférhető dokumentummal, amelyek a szolgáltatások részleteit tartalmazzák. Az ügyfelet mindenkor kötik a Szabályzat rendelkezései és a többi hozzáférhető dokumentum, amelyek a szolgáltatások részleteit tartalmazzák – mégpedig azok a verziók, amelyek a helyfoglalás, a repülőjegy vásárlása vagy a www.eSky.hu portálon elérhető egyéb más szolgáltatás megrendelésekor érvényben voltak.
  2. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben az általános jogszabályok előírásai irányadóak.
  3. Megjegyezzük, hogy a Helyfoglalási rendszerben elérhető szolgáltatásokat tényszerűen a Felhasználó megrendelésére a Kiszolgálók végzik el, aminek következtében a foglalás körülményei a felhasználó számára kötelezővé válnak, amint a Kiszolgáló visszaigazolja azt – visszaváltás vagy lemondás csak akkor lehetséges, ha azt a Kiszolgáló feltételei megengedték. Fogyasztói viták esetén használható az uniós internetes platform (ODR – online dispute resolution), amely elérhető a következő helyen: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  4. Az eSky nem vállal felelősséget a Felhasználó káráért, ha az tényszerűen azért következett be, mert az utazás elmaradását légitársaságok, repülőterek, vasúti társaságok dolgozóinak sztrájkja okozta, sem a szállodai dolgozók sztrájkja miatt bekövetkezett kárért, sem az elháríthatatlan külső körülmény (vis maior) esetén, amelynek következtében a Szabályzatban felsorolt szolgáltatások elvégzése lehetetlenné vált, mivel az eSky kizárólag mint a Helyfoglalási rendszert működtető alany lép fel, nem szolgáltatóként vagy a partnerek bármelyike által nyújtott szolgáltatások ajánlójaként.
  5. A szabálytalan kártyahasználat elkerülése érdekében az eSky fenntartja a jogot a kártyatulajdonos adatainak kiegészítő ellenőrzéséhez vagy annak megerősítéséhez, hogy a kártya tulajdonosa valóban egyetért a helyfoglalás kifizetésével.
  6. Az eSky segítségével teljesített tranzakciók tekintetében a lengyel jog az irányadó jog.
  7. A lengyel jog irányadó jogként történő kiválasztása nem fosztja meg a fogyasztót attól a védelemtől, amelyet a fogyasztó szokásos tartózkodási helyén hatályban lévő jogszabályok biztosítanak (azaz annak a domainnek az államában hatályos jogszabályok, amely domainen a tranzakció teljesül) – ezektől szerződés útján nem lehet eltérni.

A SZERZŐDÉS FELMONDÁSÁNAK FELTÉTELEI

 • § 20. A SZERZŐDÉS FELMONDÁSÁNAK FELTÉTELEI

  1. eSky tudatja, hogy lehetőség van a távszerződéstől való elállásra, de ez a jog nem vonatkozik azokra a szolgáltatási szerződésekre, amelyek keretében a szolgáltatás egészében teljesítésre került, ha a teljesítés megkezdése a fogyasztó előzetes kifejezett beleegyezésével történt, és ő tudomásul vette, hogy abban a pillanatban elveszti a szerződéstől való elállás jogát, amint a vállalkozó egészében teljesíti a szerződést, valamint az alábbi szolgáltatások terén: nem lakhatási célú elszállásolás, gépkocsibérlés, pihenéssel, szórakoztató, sport vagy kulturális eseményekkel kapcsolatos szolgáltatások, amennyiben a szerződésben megjelölték a szolgáltatás nyújtásának a napját vagy időszakát.
  2. A szerződéstől való elállás általánosan érvényes jogszabályokban meghatározott joga nem vonatkozik a személyszállítási szerződésekre és a turisztikai rendezvényen való részvételről szóló szerződésekre. 
  3. Tekintettel a fentiekre, az eSky a jelen Szabályzatban meghatározott szolgáltatások nyújtásának megkezdése előtt közli, hogy azt a Felhasználót, aki távszerződést kötött ezekre a szolgáltatásokra, nem illeti meg az elállás joga indokolás nélkül, és a költségek viselése nélkül a szerződéskötéstől számított 14 napon belül, tekintettel az eSky.pl által nyújtott szolgáltatások jellegére és körére, továbbá a szolgáltatás (harmadik alanyok szolgáltatásainak foglalása) teljes realizálására (a Felhasználó kifejezett kérésére) – az eSky szervizdíja nem térítendő vissza. Ha a szolgáltatásokat nyújtó alanyok megengedik a szolgáltatások értékének részleges vagy teljes visszatérítését a szerződéstől való elállás esetén, akkor erről kifejezetten tájékoztatják a fogyasztót.

HÍRLEVÉL

 • § 21. HÍRLEVÉL-SZOLGÁLTATÁS

  1. A hírlevél-szolgáltatásra minden felhasználó feliratkozhat az elektronikus szolgáltatások nyújtásáról szóló 2002. július 18-i törvény 10. § (2) bekezdésében meghatározott kereskedelmi üzenetek fogadásához való hozzájárulásával az eSky által biztosított kommunikációs csatornákon keresztül, azaz lehetővé téve a felhasználó által megadott e-mail-címre kereskedelmi és marketinginformációk, valamint a szolgáltatók által kínált új ajánlatokról és promóciókról szóló tájékoztatás küldését.
  2. A beleegyezés az Ön e-mail-címének megadásával történik a www.eSky.hu megfelelő mezőjében, amikor a tranzakció folyamata során foglalást végez, vagy fiókot regisztrál az Ön fiókjában a megfelelő jelölőnégyzet bejelölésével, hogy kereskedelmi és marketinginformációkat kapjon.
  3. A hírlevél grafikai elemei és tartalma a szolgáltató vagy harmadik fél tulajdonát képező szerzői vagy egyéb szellemi tulajdonjogok, ideértve az iparjogvédelmi jogokat is, és jogi védelem alá esnek. Bármilyen, a rendeltetésnek nem megfelelő, vagy a szolgáltató hozzájárulása nélküli sokszorosítása, módosítása és felhasználása jogszabálysértésnek minősül.
  4. A feliratkozás a hírlevél-szolgáltatásra ingyenes, bármely felhasználó számára elérhető, aki hozzájárult az előfizetéshez.
  5. A felhasználó visszavonhatja a hírlevélhez való hozzájárulását, ha a www.eSky.hu oldalon elérhető kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül kéri az eSky-t, vagy lemondja az előfizetést a hírlevélre vonatkozó, beérkezett e-mailben található megfelelő linkre kattintva.
  6. A hírlevélről való leiratkozást követően a szolgáltató megszünteti a marketing tartalomnak a felhasználó e-mail-címére történő küldését. A felhasználó bármikor előfizethet a szolgáltatásra.

Melléklet

 • 1. Sz. melléklet

  Általános információs adatlap utazási szerződéshez, ha lehetőség van hiperhivatkozás használatára

  • Az Önöknek kínált turisztikai szolgáltatáscsomag turistaútnak minősül a 2015 / 2302 sz. EU direktíva értelmében. Ebből következően Önök jogosultak mindarra, amit az uniós jog a turistautakkal kapcsolatban előír. Az eSky teljes felelősséget vállal a turistaút egészének kifogástalan megvalósulásáért.
  • Ezen kívül, a jogszabályi előírásoknak megfelelően, az eSky vállalkozás biztosítékokkal is rendelkezik arra az esetre, ha fizetésképtelenné válna, de vissza kellene térítenie Önöknek a befizetett pénzt, vagy, ha a szállítás részét képezi a szolgáltatásnak, biztosítanunk kell az Önök visszatérését hazájukba.
  • A legfontosabb jogokról részletes tájékoztatás olvasható itt: (UE) 2015/2302.
  • A 2015 / 2302 sz. EU direktíva értelmében a legfontosabb jogok:
   • Az utazási szerződés megkötése előtt az utazók megkapnak az utazással kapcsolatos minden szükséges információt.
   • Legalább egy vállalkozás mindig felelősséget vállal a szerződésben szereplő szolgáltatások kifogástalan teljesítéséért.
   • Az utazók kapnak egy segélyhívó telefonszámot vagy egy találkozóhely adatait, hogy kapcsolatba léphessenek az utazásszervezővel vagy az utazási irodával.
   • Az utazók átruházhatják az utazást másik személyre, ha megfelelő időben jelzik a változást, és vállalják az esetleges költségeket.
   • Az utazás ára csak akkor emelkedhet, ha bizonyos meghatározott költségek növekednek (pl. üzemanyagár), és a szerződés világosan rendelkezik az ilyen esetekről. Az áremelés csak az utazás kezdete előtti 20. napig lehetséges. Ha az áremelkedés meghaladja a turistaút árának 8%-át, az utazó felmondhatja a szerződést. Ha az utazásszervező fenntartja az áremelés jogát, az utazónak joga van kérni az ár mérséklését, ha a megfelelő költségek csökkennének.
   • Az utazónak joga van felmondani a szerződést, és a teljes befizetett ár visszatérítését kérni, ha a turistaút lényeges elemei közül legalább egy jelentős mértékben megváltozik (kivétel: az ár). Ha a turistaútért felelős vállalkozás lemondja az utat az indulás előtt, az utazóknak visszajár a befizetett összeg, valamint bizonyos esetekben kártérítés is.
   • Kivételes esetekben (pl. ha a célországban komoly biztonsági kockázat merül fel, amely hatással van a turistaútra) az utazók jogosultak az utazás kezdete előtt díjmentesen felmondani az utazási szerződést.
   • Ezen kívül az utazók az utazás kezdete előtt bármikor felmondhatják a szerződést megfelelő és indokolt felmondási díj ellenében.
   • Ha a turistaút kezdete után az utazás lényeges elemeinek megvalósítása lehetetlenné válik, az utazóknak díjmentesen fel kell ajánlani megfelelő alternatív szolgáltatásokat. Abban az esetben, ha a szolgáltatások nem teljesülnek a szerződésnek megfelelően, és ez lényegesen kihat a turistaút egészének megvalósulására, az utazók felmondhatják a szerződést díjmentesen.
   • Az utazóknak joguk van árcsökkentéshez vagy kártérítéshez, ha az utazási szolgáltatások nem vagy nem megfelelően teljesülnek.
   • Az utazásszervező köteles segítséget nyújtani a nehéz helyzetbe került utazónak.
   • Abban az esetben, ha az utazásszervező fizetésképtelenné válik, a befizetett összegeket vissza kell téríteni. Ha az utazásszervező az indulás után válik fizetésképtelenné, és a szállítás az utazás része, biztosítani kell az utazók visszatérését a kiindulási országba. Az eSky biztosítást kötött a Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeniowe ERGO Hestia S.A. –nál a saját fizetésképtelenségének esetére. Az utazók kapcsolatba léphetnek ezzel a partnerünkkel, vagy a megfelelő felügyeleti szervvel: Slask Vajdasági Felügyeleti Hivatal, 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46, e-mail: kancelaria@slaskie.pl, tel. (+48 32) 2078-888 (7.30-15.30), ha az eSky fizetésképtelensége miatt a szolgáltatás elmaradna.
  • Az (UE) 2015/2302 direktíva beépült a hazai jogrendszerbe: A turisztikai rendezvényekről és azokkal kapcsolatos turisztikai szolgáltatásokról szóló, 2017. november 24-i rendelet.
 • 2. Sz. melléklet

  Általános tájékoztató adatlap arra az esetre, ha a kapcsolt utazási szolgáltatások online elérését lehetővé tevő vállalkozás az 1. Törvény 1. p. 6. bekezdésének értelmében nem azonos a menetjegyet mindkét irányban értékesítő vállalkozással

  • Ha egy utazási szolgáltatás kiválasztása és kifizetését követően Ön kiegészítő utazási szolgáltatást foglal le a saját utazásához vagy nyaralásához az eSky közvetítésével, a 2015 / 2302 sz. EU direktíva szerinti, turistautakra vonatkozó jogok Önt NEM illetik meg.
  • A fentiek miatt az eSky nem felelős az egyes turisztikai szolgáltatások megfelelő teljesítéséért. Probléma esetén a megfelelő szolgáltatóval kell kapcsolatba lépni. Ha azonban Ön az eSky oldalain tett egyetlen, ugyanazon látogatás alkalmával foglalta le az utazást és rendelt meg bármely kiegészítő szolgáltatást, e szolgáltatások kapcsolt utazási szolgáltatás részévé válnak. Ebben az esetben az eSky – az uniós jog előírásainak megfelelően – biztosítja Önnek az eSky-hoz befizetett összeg visszatérítését, ha a szolgáltatás az eSky fizetésképtelensége miatt elmarad. Felhívjuk a figyelmét, hogy a visszatérítés biztosítása nem vonatkozik az adott szolgáltató fizetésképtelenségének esetére.
  • Az eSky biztosítást kötött a Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeniowe ERGO Hestia S.A. –nál a saját fizetésképtelenségének esetére. Az utazók kapcsolatba léphetnek ezzel a partnerünkkel, vagy a megfelelő felügyeleti szervvel: Slask Vajdasági Felügyeleti Hivatal, 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46, e-mail: kancelaria@slaskie.pl, tel. (+48 32) 2078-888 (7.30-15.30), ha az eSky fizetésképtelensége miatt a szolgáltatás elmaradna.
  • Az (UE) 2015/2302 direktíva beépült a hazai jogrendszerbe: A turisztikai rendezvényekről és azokkal kapcsolatos turisztikai szolgáltatásokról szóló, 2017. november 24-i rendelet.
 • 3. Sz. melléklet

  Általános tájékoztató adatlap arra az esetre, ha a kapcsolt utazási szolgáltatások online elérését lehetővé tevő vállalkozás az 1. Törvény 2. p. 6. bekezdésének értelmében nem azonos a menetjegyet mindkét irányban értékesítő vállalkozással

  • Ha egy utazási szolgáltatás kiválasztása és kifizetését követően Ön kiegészítő utazási szolgáltatást foglal le a saját utazásához vagy nyaralásához e hivatkozások használatával, a 2015 / 2302 sz. EU direktíva szerinti, turistautakra vonatkozó jogok Önt NEM illetik meg.
  • A fentiek miatt az eSky nem felelős az egyes turisztikai szolgáltatások megfelelő teljesítéséért. Probléma esetén a megfelelő szolgáltatóval kell kapcsolatba lépni. Ha azonban Ön e hivatkozások használatával a kiegészítő utazási szolgáltatást az eSky helyfoglalási visszaigazolását követően 24 órán belül foglalta le, e szolgáltatások kapcsolt utazási szolgáltatás részét képezik. Ebben az esetben az eSky – az uniós jog előírásainak megfelelően – biztosítja Önnek az eSky-hoz befizetett összeg visszatérítését, amennyiben fizetésképtelenségünk miatt a szolgáltatás nem teljesül.
  • Ebben az esetben az eSky – az uniós jog előírásainak megfelelően – biztosítja Önnek az eSky-hoz befizetett összeg visszatérítését, ha a szolgáltatás az eSky fizetésképtelensége miatt elmarad. Felhívjuk a figyelmét, hogy a visszatérítés biztosítása nem vonatkozik az adott szolgáltató fizetésképtelenségének esetére. Az eSky biztosítást kötött a Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeniowe ERGO Hestia S.A. –nál a saját fizetésképtelenségének esetére. Az utazók kapcsolatba léphetnek ezzel a partnerünkkel, vagy a megfelelő felügyeleti szervvel: Slask Vajdasági Felügyeleti Hivatal, 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46, e-mail: kancelaria@slaskie.pl, tel. (+48 32) 2078-888 (7.30-15.30), ha az eSky fizetésképtelensége miatt a szolgáltatás elmaradna.
  • Figyelem: ez a fizetésképtelenségi biztosítás nem érinti az eSky-on kívüli felekkel kötött szerződéseket, amelyek az eSky fizetésképtelenségétől függetlenül teljesülhetnek.
  • Az (UE) 2015/2302 direktíva beépült a hazai jogrendszerbe: A turisztikai rendezvényekről és azokkal kapcsolatos turisztikai szolgáltatásokról szóló, 2017. november 24-i rendelet.
 • 4.sz. melléklet

  Általános információs adatlap utazási szerződéshez, ha lehetőség van hiperhivatkozás használatára

  • Az Önöknek kínált turisztikai szolgáltatáscsomag turistaútnak minősül a 2015 / 2302 sz. EU direktíva értelmében. Ebből következően Önök jogosultak mindarra, amit az uniós jog a turistautakkal kapcsolatban előír. Az eSky teljes felelősséget vállal a turistaút egészének kifogástalan megvalósulásáért.
  • Ezen kívül, a jogszabályi előírásoknak megfelelően, az eSky vállalkozás biztosítékokkal is rendelkezik arra az esetre, ha fizetésképtelenné válna, de vissza kellene térítenie Önöknek a befizetett pénzt, vagy, ha a szállítás részét képezi a szolgáltatásnak, biztosítanunk kell az Önök visszatérését hazájukba.
  • A legfontosabb jogokról részletes tájékoztatás olvasható itt: (UE) 2015/2302.
  • A 2015 / 2302 sz. EU direktíva értelmében a legfontosabb jogok:
   • Az utazási szerződés megkötése előtt az utazók megkapnak az utazással kapcsolatos minden szükséges információt.
   • Legalább egy vállalkozás mindig felelősséget vállal a szerződésben szereplő szolgáltatások kifogástalan teljesítéséért.
   • Az utazók kapnak egy segélyhívó telefonszámot vagy egy találkozóhely adatait, hogy kapcsolatba léphessenek az utazásszervezővel vagy az utazási irodával.
   • Az utazók átruházhatják az utazást másik személyre, ha megfelelő időben jelzik a változást, és vállalják az esetleges költségeket.
   • Az utazás ára csak akkor emelkedhet, ha bizonyos meghatározott költségek növekednek (pl. üzemanyagár), és a szerződés világosan rendelkezik az ilyen esetekről. Az áremelés csak az utazás kezdete előtti 20. napig lehetséges. Ha az áremelkedés meghaladja a turistaút árának 8%-át, az utazó felmondhatja a szerződést. Ha az utazásszervező fenntartja az áremelés jogát, az utazónak joga van kérni az ár mérséklését, ha a megfelelő költségek csökkennének.
   • Az utazónak joga van felmondani a szerződést, és a teljes befizetett ár visszatérítését kérni, ha a turistaút lényeges elemei közül legalább egy jelentős mértékben megváltozik (kivétel: az ár). Ha a turistaútért felelős vállalkozás lemondja az utat az indulás előtt, az utazóknak visszajár a befizetett összeg, valamint bizonyos esetekben kártérítés is.
   • Kivételes esetekben (pl. ha a célországban komoly biztonsági kockázat merül fel, amely hatással van a turistaútra) az utazók jogosultak az utazás kezdete előtt díjmentesen felmondani az utazási szerződést.
   • Ezen kívül az utazók az utazás kezdete előtt bármikor felmondhatják a szerződést megfelelő és indokolt felmondási díj ellenében.
   • Ha a turistaút kezdete után az utazás lényeges elemeinek megvalósítása lehetetlenné válik, az utazóknak díjmentesen fel kell ajánlani megfelelő alternatív szolgáltatásokat. Abban az esetben, ha a szolgáltatások nem teljesülnek a szerződésnek megfelelően, és ez lényegesen kihat a turistaút egészének megvalósulására, az utazók felmondhatják a szerződést díjmentesen.
   • Az utazóknak joguk van árcsökkentéshez vagy kártérítéshez, ha az utazási szolgáltatások nem vagy nem megfelelően teljesülnek.
   • Az utazásszervező köteles segítséget nyújtani a nehéz helyzetbe került utazónak.
   • Abban az esetben, ha az utazásszervező fizetésképtelenné válik, a befizetett összegeket vissza kell téríteni. Ha az utazásszervező az indulás után válik fizetésképtelenné, és a szállítás az utazás része, biztosítani kell az utazók visszatérését a kiindulási országba. Az eSky biztosítást kötött a Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeniowe ERGO Hestia S.A. –nál a saját fizetésképtelenségének esetére. Az utazók kapcsolatba léphetnek ezzel a partnerünkkel, vagy a megfelelő felügyeleti szervvel: Slask Vajdasági Felügyeleti Hivatal, 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46, e-mail: kancelaria@slaskie.pl, tel. (+48 32) 2078-888 (7.30-15.30), ha az eSky fizetésképtelensége miatt a szolgáltatás elmaradna.
  • Az (UE) 2015/2302 direktíva beépült a hazai jogrendszerbe: A turisztikai rendezvényekről és azokkal kapcsolatos turisztikai szolgáltatásokról szóló, 2017. november 24-i rendelet.